608200388 203716055 854x480

Eix cronològic de la Unió Europea

 • Tractat de París del 1951

  Tractat de París del 1951
  Va constituir la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA) que va reunir 6 països (Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos) amb la finalitat d'organitzar la llibertat de circulació del carbó i de l'acer i el lliure accés a les fonts de producció.
 • Tractat de Roma del 1957

  Tractat de Roma del 1957
  El Tractat de Roma és un acord signat en 1957 amb el qual es va establir la Comunitat Econòmica Europea (CEE), conformant-se per sis països: Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos. L'objectiu era fomentar el comerç a fi d'aconseguir un major creixement econòmic.
 • Adhesions del 1973

  Adhesions del 1973
  L'1 de gener de 1973, Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit entren en les Comunitats Europees, amb el que el nombre d'Estats membres augmenta a nou.
 • Primeres eleccions al Parlament Europeu, 1979

  Primeres eleccions al Parlament Europeu, 1979
  Van ser les primeres eleccions europees que es van celebrar, permetent que els ciutadans elegissin a 410 diputats al Parlament Europeu, i també va ser la primera elecció internacional en la història.
 • Adhesió de Grècia, 1981

  Adhesió de Grècia, 1981
  El mes de juny de 1959, Grècia dirigia a la Comunitat una petició d'associació que, després de les necessàries negociacions, va conduir a la signatura a Atenes, el 9 de juliol de 1961, de l'Acord d'associació entre Grècia i la CEE, que entraria en vigor l'1 de novembre de 1962.
 • Espai Schengen, 1985

  Espai Schengen, 1985
  Els països Schengen són les nacions europees que han signat l'Acord de Schengen. Aquests països operen sense controls fronterers interns, la qual cosa permet la lliure circulació. Actualment, hi ha més de 20 estats membres de Schengen. La majoria són països que estan a la Unió Europea (UE).
 • Acta única Europea i adhesions d'Espanya i Portugal, 1986

  Acta única Europea i adhesions d'Espanya i Portugal, 1986
  L'Acta Única Europea modifica els Tractats constitutius de les Comunitats Europees i estableix la cooperació política europea. Amb l'entrada en vigor de l'Acta Única Europea (*AUE), va passar a ser oficial la denominació de «Parlament Europeu» (que l'Assemblea utilitzava des de 1962).
 • Tractat de Maastricht, 1992

  Tractat de Maastricht, 1992
  El Tractat va introduir la ciutadania europea, que permet als ciutadans circular lliurement i residir en tots els Estats membres. El Tractat va establir una política exterior i de seguretat comuna amb l'objectiu de defensar els valors comuns, els interessos fonamentals i la independència de la Unió.
 • Adhesions de Suècia, Finlandia i Austria, 1995

  Adhesions de Suècia, Finlandia i Austria, 1995
  La UE té tres nous membres: Àustria, Finlàndia i Suècia. Àustria, Finlàndia i Suècia s'adhereixen a la UE. Els 15 membres abasten ja gairebé la totalitat d'Europa Occidental.
 • Tractat d'Amsterdam del 1997

  Tractat d'Amsterdam del 1997
  El Tractat d'Amsterdam, pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea, els Tractats constitutius de les Comunitats Europees i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el 2 d'octubre de 1997, va entrar en vigor l'1 de maig de 1999.
 • Tractat de Niza, 2000

  Tractat de Niza, 2000
  El Tractat de Niça faculta al president de la Comissió per a distribuir les carteres entre els comissaris i redistribuir-les al llarg del seu mandat, així com per a elegir als vicepresidents i fixar el seu número. El Tractat d'Amsterdam havia fixat el nombre màxim de diputats al PE en 700.
 • Entrada en vigència de l'Euro, 2002

  Entrada en vigència de l'Euro, 2002
  L'1 de gener de 2002 va començar a circular la nova moneda, el 3 de gener el 96% dels caixers automàtics de la zona de l'euro ja dispensaven bitllets en euros i una setmana després del llançament, més de la meitat de les transaccions en efectiu es van fer en euros.
 • Fracas de la Constitució Europea i adhesions de països de l'est d'Europa, 2004

  Fracas de la Constitució Europea i adhesions de països de l'est d'Europa, 2004
  El temor a l'efecte de l'ampliació de la Unió, la por a una onada d'immigrants de l'Est, la deslocalització d'empreses, l'atur i el descontentament amb el Govern han estat claus per al fracàs de la Constitució europea a França.
 • Tractat de Lisboa del 2009

  Tractat de Lisboa del 2009
  El Tractat de Lisboa enuncia els tres principis fonamentals d'igualtat democràtica, democràcia representativa i democràcia participativa. Aquest últim adopta la forma d'una iniciativa ciutadana
 • Adhesió Croàcia, 2013

  Adhesió Croàcia, 2013
  Croàcia va sol·licitar l'adhesió a la UE en 2003 i la decisió va ser concedida a l'any següent pel Consell Europeu.
 • Brexit, 2016

  Brexit, 2016
  El 23 de juny de 2016 es va celebrar al Regne Unit i a Gibraltar un referèndum sobre la pertinença del Regne Unit a la Unió Europea.​ En la consulta, una majoria de votants va decidir que el Regne Unit havia de retirar-se de la UE.
 • Sortida Regne Unit de la Unió Europea, 2020

  Sortida Regne Unit de la Unió Europea, 2020
  La sortida del Regne Unit de la Unió Europea, també coneguda comunament com *brexit​, va ser un procés polític que va suposar l'abandó per part del Regne Unit de la seva condició d'Estat membre de la Unió Europea.