Eix cronologic de la historia

  • Paleolitic

    Paleolitic
    Es una de les etapas de la prehistoria