Eix cronològic de la història

  • 35,000 BCE

    Paleolitic

    Paleolitic
    Es una de les etapes de la prehistoria