Eix cronològic

 • 4. La Primera Revolució Industrial.

  4. La Primera Revolució Industrial.
  La Revolució Industrial va ser un procés de profundes transformacions econòmiques, socials, culturals i tecnològiques que es va desenvolupar entre 1760 i 1840, i va tindre el seu origen a Anglaterra.
  Característiques_
  -Gran augment de la producció mecanitzada.
  -Canvis en l'estructura social.
  -Expansió econòmica i industrial.
  -Increment de la productivitat.
  -Importants millores en els mitjans de transport.
  -Fort augment de la població urbana.
  -Canvis en l'hàbit de consum.
 • 1.La Revolució Americana.

  1.La Revolució Americana.
  La Revolución Americana fue un alzamiento político en las Trece Colonias Británicas a partir de 1765, que estalló en una guerra en 1775, y culminó con la independencia de los Estados Unidos en 1783.
  1773: Motí contra l'impost del te a Boston.
  1776: Declaració d'independència dels Estats Units.
  1783: Pau de Versalles: fi de la guerra d'independència dels Estats Units.
 • 2. La Revolució Francesa.

  2. La Revolució Francesa.
  La Revolució Francesa va ser un procés social i polític que es va desenvolupar a França entre 1789 i 1799 les principals conseqüències del qual van ser l'abolició de la monarquia absoluta i la proclamació de la República, eliminant les bases econòmiques i socials de l'Antic Règim.
  1789: Reunió dels Estats Generals a Versalles.
  1795: Directori ( fins al 1799).
  1799: Colp d'estat de brumario: comença el Consolat.
 • 3. El Imperi Napoleònic.

  3. El Imperi Napoleònic.
  L'Imperi napoleònic va ser un Estat imperial creat pel militar francés Napoleó Bonaparte, que en 1804 es va fer coronar emperador dels francesos i va finalitzar l'any 1815.
  1804: Napoleó, emperador de França. Comença el Imperi.
  1814: Es restaura la monarquia en França.
  1814 - 1815: Congrés de Viena: nou mapa d' Europa.
 • 10. La Independència d'Hispanoamèrica.

  10. La Independència d'Hispanoamèrica.
  Les guerres hispanoamericanes van ser una sèrie de conflictes bèl·lics ocorreguts entre 1808 i 1824 a Amèrica que volien la independència de l'imperi espanyol.
  Antecedents:
  1.Colonització europea d'Amèrica.
  2.Colònies espanyoles a Amèrica.
  3.Conflictes i revolucions europees.
  4.Revolució haitiana.
  5.Invasió napoleònica a Espanya.
  Guerra Hispanoamèrica.
  El conflicte es va iniciar quan les grans capitals dels virregnats i capitanies es van enfrontar contra les juntes autònomes de govern.
 • 6. La Restauració Absolutista Europea.

  6. La Restauració Absolutista Europea.
  Va ser el restabliment de l'Absolutisme ( Antic Règim) a Europa entre 1815 a 1830.
  Va significar la supressió de les conquestes territorials i ideològiques obtingudes per la Revolució Francesa i l'Era Napoleònica.
  Objectiu: restablir les antigues fronteres d'Europa.
  Principals representants: Metternich, Talleyrand, Castlereagh.
  Principis teòrics: legitimitat, equilibri, coordinació.
 • 7. Les revolucions liberals de primera meitat del segle XIX.

  7. Les revolucions liberals de primera meitat del segle XIX.
  Va començar l'any 1820 fins al 1848. 1) L'onada revolucionària de 1820
  La van organitzar grups xicotets de burgesos organitzats en societats secretes. Van prendre la forma de colps d'estat militars. 2) L'onada revolucionària de 1830
  L'onada de 1830 va consistir en revolucions amb molta més participació popular. Es van centrar en el nord d'Europa. 3) L'onada revolucionària de 1848
  Els grans motors de la revolució van ser el liberalisme democràtic, el nacionalisme i el socialisme.
 • 8. La Unificació d' Itàlia.

  8. La Unificació d' Itàlia.
  La unificació d'Itàlia va ser un moviment polític i social que aglomerava als diferents estats de la península italiana en l'únic estat d'Itàlia en el segle XIX.
  Va començar l'any 1848 fins l'any 1870​.
  Etapes de la unificació:
  - Guerra contra Àustria i incorporació de Llombardia.
  - Annexió dels estats de Parma, Modena i Toscana.
  - Revolució de les dues sicillas.
  - Incorporació de Venècia.
  - Incorporació dels Estats Pontificis "Roma" i culminació de la unificació italiana.
 • 9. La Unificació d'Alemanya.

  9. La Unificació d'Alemanya.
  Va ser un procés per a aconseguir la integració i la unificació dels diferents estats Alemanys, en una sola Alemanya. Es va iniciar a mitjan segle XIX i va finalitzar l'any 1871. Característiques de la Unificació:
  -Es va realitzar sense comptar amb la lliure voluntat dels pobles, és a dir, que no va ser un moviment espontani, un anhel nacionalista, una aspiració patriòtica.
  - Es va dur a terme per mitjà de guerres, a la força.
 • 5. La Segona Revolució Industrial.

  5. La Segona Revolució Industrial.
  La Segona Revolució Industrial va ser un període d'importants canvis industrials, socials i econòmics que van sorgir després de la primera Revolució industrial. Aquesta es va desenvolupar entre els anys 1870 i 1914.
  Característiques:
  Importants avanços científics com la Teoria de Darwin.
  Noves fonts d'energia.
  Ús de recursos i aliatges com l'acer, el carbó o l'alumini.
  Van aparéixer les màquines automatitzades.
  Va augmentar el percentatge de la desocupació.
  Expansió dels mercats.