EDAT MODERNA

 • 23 BCE

  EDAT MODERNA

  EDAT MODERNA
  Linia del temps de l'Edat Moderna
 • Apr 17, 1492

  COMENÇ DE L'IMPERI ESPANYOL

  COMENÇ DE L'IMPERI ESPANYOL
  Amb el descobriment d'Amèrica, Espanya va exclaviçar, explotar i colonizar tot aquell territori que en Colon va descobrir. Altres potencies de alla Europa és varen fixar que Espanya anava buit amb el vaixell i que tornaba ple d'or i varen voldre seguirlos per ells també aconseguir tot aquell poder. Espanya rapidament amb tot aquell or comprava moltes coses com armes i més. Espanya estaba molt bé economicament però algo lis passaria.
 • Period: Oct 12, 1492 to Oct 12, 1492

  DESCOBRIMENT AMÈRICA

  L' Edat Moderna va començar l'any 1492 amb el descobriment d'Amèrica per en Cristóbal Colon. En Colon va partir d'Espanya per el port de Huelva i hi va anar amb tres vaixells anomenats: La Niña, Santa Maria i Pinta. Cristóbal Colon volia demostrar que la terra era esferica i volia trobar un altre ruta per arribar més rapid a l'india. Ell és va pensar que havia arribat al Japo però va ser més tart que el cartograf Americo que va descobrir que on en Cristobal Colon havia arribat va ser Amèrica
 • DECADEANCIA DE L'IMPERI ESPANYOL

  DECADEANCIA DE L'IMPERI ESPANYOL
  Tot va començar al segle XVII. Amb 3 reis en un segle i lo pitjor era que no sabien comandar. Aquells reis varen ser Carles II, Felipe V i Fernando VI. També Espanya va voldre defensar tota Amèrica perqué sigues Espanyola però això li va dur a lo pitjor una gerra permament que va durar 30 anys. A més Espanya va entrar en una gran crisis econòmica. El poble no es va quedar de mans creuades sufrint i varen començar una gran revolta a l'any 1630, per mijorar el poble.
 • INICI DE LA GUERRA DE SUCCESSIO

  INICI DE LA GUERRA DE SUCCESSIO
  Tot va començar cuan en Carles II no tenia succesio i els pÏsos varen fer un tracte per repartir-se Espanya, però en ne'n Carles II noli va fer graci. Ell va pensar que si li donava el carrec a en Felipe V. Pensaren rapidament que si s'unien sirien més forts per derrotar a Espanya i França. Guardaren or i començaren a comprar armament i exercit. Espanya al veure això va fer lo mateix i va començar la guerra.
 • FINAL GUERRA SUCCESSIO

  FINAL GUERRA SUCCESSIO
  Durant la guerra en Carlos d'Austria va apoderar l'imperi Austriac i això va fer que ha Espanya eś formes una guerra civil enre els dos bandols. A França ses guerres continues varen fer que qquedi destroçat i això va establir un comerç entre Espanya i França. França va establir un comerç amb Inglaterra els rivals d'Espanya i va tear aquella relacio entre Espanya i França. Quan mor en José I d'Austria, Espanya va començar a comerciar amb Inglaterra. Felip V va guanyar i varen firmar pau.
 • FINAL EDAT MODERNA:REVULUCIO FRANCESA

  FINAL EDAT MODERNA:REVULUCIO FRANCESA
  Tot va començar amb la monarquia absoluta den Felipe XVI. Els ciutadans és varen enfadar i amb el poc dret que tinia la clase baixa i es varen juntar per revelarse contra els reis. Els ciutadans és varen comprometre que escriurien una constitucio on és cuirien tots els drets i debers de manera justa i igualitari. Després d'això tots junts és dirixien cap a l'ebastilla per treure tota la gent encarcelada per revelarse al rei. Amb tot això fet destruiren tot el paí i decapitaren els dos reis.