Edat Mitjana Eva Vera

 • 476

  Començament edat mitjana

  Caiguda imperi romà
 • 540

  Papa Gregori I "El Magne"

  Papa Gregori I "El Magne"
  Compilador del cant gregorià
 • Period: Jan 1, 800 to Jan 1, 1320

  Ars Antigua

  Naixement de la primera forma musical: Organum.
 • Jan 1, 991

  Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo
 • Period: Jan 1, 1001 to Jan 1, 1399

  Trobadors

 • Nov 23, 1221

  Alfons X "El Savi"

  Alfons X "El Savi"
 • Period: Jan 1, 1320 to Jan 1, 1492

  Ars Nova

  Naixement de la notació musical.
 • Oct 9, 1492

  Final edat mitjana

  Descobriment d`Amèrica