Timeline Edat Mitjana

 • 476

  Començament edat mitjana

 • 540

  Papa Gregori I "El magne"

  Papa Gregori I "El magne"
  Compilador del cant Gregorià
 • Period: Jan 1, 1001 to Jan 1, 1399

  Epoca dels trobadors

 • Period: Jan 1, 1170 to Jan 1, 1310

  Ars Antigua

  Primera polifonia. Orgalum.
 • Jan 1, 1221

  Alfons X "El savi"

  Alfons X "El savi"
  Compilador de les cantigas de Santa Maria
 • Period: Jan 1, 1322 to Jan 1, 1399

  Ars nova

  Notació mensural.
 • Jan 1, 1492

  Final edat mitjana

 • Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo
  Inventor del nom de les notes.