Edat Mitjana

 • 476

  Començament Edat Mitjana

 • 540

  Papa Gregori I "El Magne"

  Papa Gregori I "El Magne"
  Compilador del cant gregoria
 • Period: Jan 1, 1001 to Jan 1, 1399

  Epoca dels trobadors

 • Period: Jan 1, 1170 to Jan 1, 1310

  Ars Antigua

  Primera polifonia organum
 • Jan 1, 1221

  Alfons x "El savi"

  Alfons x "El savi"
  Compiladors de les cantigas de Santa Maria
 • Period: Jan 1, 1322 to Jan 1, 1399

  Ars nova

  Notació mesural
 • Jan 1, 1492

  Final Edat Mitjana

 • Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo
  Inventor del nom de les notes