Edat Mitjana

 • 476

  Començament Edat Mitjana

  Caiguda Imperi Romà
 • 540

  Papa Gregori l "el magne"

  Papa Gregori l "el magne"
  Compilador del cant gregoria
 • Period: Jan 1, 1001 to Jan 1, 1399

  Epoca dels trobadors

 • Period: Jan 1, 1170 to Jan 1, 1310

  Ars Antiqua

  Primera poloifonia. organum
 • Jan 1, 1221

  Alfons X "el savi"

  Alfons X "el savi"
  Compilador de les Cantigues de Santa Maria
 • Period: Jan 1, 1322 to Jan 1, 1399

  Ars Nova

  Notació mensural.
 • Nov 21, 1492

  Final Edat Mitjana

  Descobriment d'Amèrica
 • Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo
  Inventor del nom de les notes