Pt. 4 Línia del temps Edat Mitjana (Rosa Grau i Sara Arnaldo)

Timeline created by Sara Arnaldo
 • 476

  Segle V "Segle dels Bàrbars"

  Segle V "Segle dels Bàrbars"
  Mor l'emperador Teodosi i els seus dos fills, Honori i Arcadi, hereten les dues meitats de l'Imperi romà, que queda oficialment dividit. Es produeixen moltes invasions i saquejos per part dels bàrbars, els visigots i els huns. Els bàrbars introdueixen les braccae (una mena de pantalons ajustats al cos, fets de llana) o les calces, aquestes adherides a la cama, brodades i adornades, ajustades ambdues a les cames, per mitjà de corretges entrecreuades. Els nobles les usaven de color vermell.
 • 477

  Introducció de mànigues

  Introducció de mànigues
  Es van afegir les mànigues a la roba, ja que anteriorment, en les túniques romanes no hi havia mànigues. Es va continuar utilitzant les clàmides, és a dir, peces de llana rectangular, però aquesta vegada més àmplies. La majoria de la roba era filada, tallada i cosida per les dones de la família.
 • 478

  Túniques o salles

  Túniques o salles
  Túnica: Vestit folgat, de tall senzill, molt uniforme i impersonal. Es portava sobre el cos o sobre una altra túnica. Pràcticament igual als dos sexes i a totes les edats. El llarg de les dones era més accentuat.
  La túnica amb mànigues va ser molt comú. La túnica talar també era purament romana, arribava fins als talons, difosa des del segle IV a través de l'Imperi romà d'Orient, també les decorades.
  Pectoralis: Túnica curta esmentada per Sant Isidre.
 • Period: 500 to 1000

  Regnes germànics (Primerenca edat mitjana)

  El vestit general utilitzat a Europa entre els segles V i VIII era el denominat "vestit de la conquesta", com a resultat de la fusió entre la manera de vestir dels romans i bizantins en els anys de l'Antiguitat Tardana i alguns aspectes comuns del vestit dels pobles bàrbars i musulmans. En aquesta etapa les diferències entre les vestidures femenines i masculines (tant d'adults com infantils) són mínimes, l'únic tret diferencial és el llarg de les peces, més accentuat en les de les dones.
 • 501

  Segle VI "Segle bizanci"

  Segle VI "Segle bizanci"
  Després de la caiguda de l'Imperi romà occidental a la fi del segle anterior, Europa és fracturada en molts regnes germànics petits, que van competir constantment per terra i recursos. Aquests regnes germànics eren els visigots. Els homes vestien una túnica fins al genoll amb mànigues, pantalons de llana gruixuts, manta de llana, i per protegir-se del fred, capa de pell. Les dones lluïen túnica llarga i, com abric, una manta quadrada de llana gruixuda fixada sobre l'espatlla amb tires de cuir.
 • 502

  Introducció dels pobles germànics

  Introducció dels pobles germànics
  Sant Isidoro parla de bracae, femoralia (més llarga que el bracae) i trubucos. Els trubucos és una peça semblant al pantaló actual que, podia estar lligada al turmell o bé solta, apareix ja, com vestit propi dels bàrbars, en alguns relleus romans. Els nobles les portaven ajustades a les cames; les classes baixes, folgades i bastant soltes. A vegades es portaven amb cintes enrotllades en forma d'espiral a les cames.
 • 503

  Aportacions dels bizantins

  Aportacions dels bizantins
  El món bizantí va aportar el seu luxe i la seva nova varietat de teles. Sobretot es va agregar la seda i els rics brodats en or i pedres precioses. Els serrells i adorns predominaven en els seus vestits que a poc a poc van anar infiltrant a la zona occidental, per exemple amb l'ús del mantell semicircular, agafat des de l'espatlla dret, ja que no tenia cap forat per passar el cap. El mantell era símbol d'estatus i els mantells foscos simbolitzaven que la persona travessava un període de dol.
 • 504

  El cinturó o cíngol

  El cinturó o cíngol
  Els visigots portaven sobre la túnica un cíngol o cinturó amb sivella gruixuda, de les quals s'han trobat nombrosos exemples en les necròpolis excavades.
 • Jan 1, 601

  Segle VII "Segle del mahometisme"

  Segle VII "Segle del mahometisme"
  Al segle VII sorgeix una nova civilització a la península aràbiga; l'islam. Va ser fundada per Mahoma a la Meca.
  Amb la invasió àrab es van començar a utilitzar noves teles, i en aquells pobles que no van aconseguir escapar al seu domini, es va imposar la seva singular vestimenta d'amples pantalons (saragüells), l'ús de la faixa, el turbant i la túnica curta botonada i ajustada (aljuba). La seda i el cotó, van arribar amb els musulmans.
 • 701

  Segle VIII

  Segle VIII
  Està marcat per la ràpida expansió dels musulmans, que conquereixen nous territoris a Europa i Àsia i exporten la seva cultura i avenços als pobles cristians. A Europa, es viu un renaixement polític i cultural que definirà les bases dels regnes de l'edat mitjana.
 • 722

  La Reconquesta

  La Reconquesta
  Amb l'inici de la Reconquesta per part dels espanyols, es va utilitzar la camisa com a peça interior i diverses túniques per sobre. Aquestes túniques van acabar amb el gipó, que se cenyia al cos i arribava a la cintura. A aquesta peça se li afegien volats que van ser cada vegada menys utilitzats. Portava botons i brodats. Es van seguir portant túniques talars, que com el seu nom indica arribaven fins als talons.
 • 801

  Segle IX

  Segle IX
  Suposa un període de canvis socials, ja que apareix el feudalisme, però també culturals, amb la pugna entre cristians i musulmans, els quals amplien considerablement la seva zona d'influència.
 • 901

  Segle X

  Segle X
  En aquest segle s'acaba l'edad fosca.
  L’Emirat de Còrdova es converteix en un dels centres culturals més importants del món, sent en aquells temps, la biblioteca amb més llibres d’Europa.
 • 1000

  El vestit mossàrab

  El vestit mossàrab
  Durant els segles IX, X i XI, la indumentària dels regnes cristians de la Península Ibèrica van rebre la influència de l'Espanya musulmana. Es va popularitzar una nova peça de roba, la camisa.
  A les miniatures eren representacions de com una mena de bombaxos recollits als turmells.
 • 1001

  La indumentària dels segles IX-XI

  La indumentària dels segles IX-XI
  Les tuniques son diferents les unes de les altres contrastant amb les cristianes: tunica talar curta heredada dels visigots amb diferents variacions i anomenaments, com pintella, mutebag, mofarrex, adorra o la almexía (portada per dones).
  Van apareixer altres termes d’arrel àrab per referir-se a les peces d’abric: mobatana (amb folre de pell), barragán, alifafe, arrita, zorama, feruci, kabsane i zoramen.
 • 1001

  Els mantells medievals

  Els mantells medievals
  A les miniatures apareixen representas mantells de tradició clàssica, com un mantell derivat de la peanula romana, que era un mantell totalment tancat amb una obertura per poder passar el cap amb la part de davant sent més curta que la del darrere i amb un rivet decorant el baix.
 • 1001

  Els pentinats dels homes

  Els pentinats dels homes
  El cabell es solia portar curt en rodó amb els plans iguals i llisos i amb un turbant al cap. No portaven barba, es a dir anaven afeitats.
 • 1031

  Fi del Califat de Còrdova

  Fi del Califat de Còrdova
  La fi del Califat de Còrdova va accelerar la Reconquesta per part dels regnes cristians del nord.
 • 1064

  Arquitectura romànica

  Arquitectura romànica
  l'arquitectura romànica es va expandir arreu d'Europa durant els segles XI i XII.
 • 1095

  Segle XI "Segle de les croades"

  Segle XI "Segle de les croades"
  Urbà II, papa de roma, va ser l’impulsor de les creuades amb el Concili de Clairmont, aquest va donar als cavallers creus vermelles perquè se les posesin a l’esquena, l’armadura o al casc, d’aquí ve el nom de els creuats.
 • Period: 1095 to 1270

  Les croades

  Les croades son les 8 campanyes fetes a Terra Santa que van tenir lloc entre l’any 1095 al 1270.
 • 1100

  Vestit romànic de les classes altes

  Vestit romànic de les classes altes
  La seva indumentària consistia en la superposició de dues túniques, el brial i el pellizon.
  El brial era una túnica molt llarga amb mànigues estretes. El brial es confeccionava amb teixits rics com el sedal.
  El pellizon es portava a sobre del brial. Era més curt i tenia les mànigues més amples que el brial.
 • 1101

  Segle XII

  Segle XII
  Durant el segle XI, la cultura era àrab, però en el segle XII serà catolica. A Toledo es van començar a traduir els textos àrabs al llatí. L’obra més important de l'època els El Cantar del Mio Cid. I també va ser durant aquest segle quan es van començar les representacions dels Reis Mags.
  Durant aquest segles es van formar els cinc regnes que duraran fins l'època dels Reis Catòlics: Portugal, Castella-Lleo, Navarra, Aragó-Catalunya i Al-Andalus.
 • 1101

  Els diferents tipus de mànigues dels vestit romànic de les classes altes

  Els diferents tipus de mànigues dels vestit romànic de les classes altes
  Utilitzaven tres tipus de mànigues diferents:
  -Mànigues cenyides.
  -Mànigues obertes. Tenien un eixample de la màniga a la part de l'avantbraç.
  -Mànigues perdudes o flotants. Tenien un eixample a l'avantbraç molt exagerat, i a vegades la tela sobrant es lligava.
 • 1102

  El tipus de coll que més utilitzaven

  El tipus de coll que més utilitzaven
  El coll amigaut era molt utilitzat. Era un coll de forma arrodonida i amb una esquerda a la part inferior per poder passar el cap quan se posaven les túniques.
 • 1103

  Vestit romànic de les classes baixes

  Vestit romànic de les classes baixes
  El vestit més utilitzat per la població era la aljuba. Les salles masculines no sobrepassaven els genolls i la de les dones arribaven fins als peus. Les dues es subjectaven al cos amb un cinturó.
  Sobre la saia es podia posar a sobre una peça anomenada pellote. El pellote tenia una forma molt semblant a la saia, però tenia els costats oberts i no tenia mànigues.
 • 1104

  Com s'abrigaven?

  Com s'abrigaven?
  Per abrigar-se utilitzaven els mantells, el més usat era semicercular i també utilitzaven un rectangular anomenat pallium (tenia una obertura per poder passar el cap i tenia un caputxó).
 • 1104

  Vestit romànic de les dones de les classes baixes

  Vestit romànic de les dones de les classes baixes
  Durant l’època romànica les dones de clases altes utilitzaven la gonella o el pellizón. També utilizaven uns tocats d’origen bizantí, eren independents del mantell que podia baixar fins al pit; cobria el cap, el coll i les espatlles.
  Després de les croades a Espanya va existir un tocat que envoltava la cara mitjançant tires de tela arrissada i es complementava amb un bonet.
 • 1104

  Calçat

  Calçat
  Per calçar-se utilitzaven unes sabates de sola ample i de suro sense taló.
 • 1150

  L'ús de les calces, braies, hoses i chausses

  L'ús de les calces, braies, hoses i chausses
  Durant l’època romànica es va generalitzar l’ús de calces, braies, hoses i chausses. Es tallaven amb la forma de la cama i s’utilitzaven teixit de lli o llana.
  Al segle XI arribaven al genoll, però al segle XII van pujar fins les cuixes i eren prou amples per posar-les a sobre de les bracae. A vegades s’utilitzaven teixits a ratlles i de colors vistosos.
 • 1151

  Segona meitat del segle XI als inicis del segle XII

  Segona meitat del segle XI als inicis del segle XII
  Durant aquests segles la indumentària europea es va tornar homogènia, tant per les croades com pels pelegrinatge.
  Les dones van començar a utilitzar el vel mahometà, un tocat o un griñon. El vel mahometà consisteix en ocultar la part inferior de la cara.
  Es van començar a utilitzar els botons als costats, fent que la part del bust fos més ajustada al cos. I les mànigues es van fer molt llargues i amples.
 • 1201

  Segle XIII

  Segle XIII
  Les ulleres (perfeccionades ab les aportacions de l’òptica de Roger Bacon), van començar a fer-se servir apliament per Itàlia al final del segle. Eren especialment utilitzades pels monjos per veure millor els manuscrits.
 • 1201

  Segle XIII

  Segle XIII
  Es va començar a expandir l’arquitectura gòtica.
  La literatura de l’època va estar marcada pels poemes trobadorescos, però sobretot pels cantars de gesta.
 • 1212

  La batalla de las Navas de Tolosa

  La batalla de las Navas de Tolosa
  La Batalla de las Navas de Tolosa a suposar un punt d’inflexió decisiu per a la reconquesta del sud de la península Ibèrica per part dels regnes cristians del nord.
 • 1300

  Els diferents canvis de la indumentària del segle XIV

  Els diferents canvis de la indumentària del segle XIV
  Va sorgir el decolletage o escot, es va suprimir la part superior per mostrar el bust. També desapareix el vel, que a partir de llavors només l’utilitzaven les monges i les vídues.
  Al seu lloc apareixen diferents tocats, cada cop es van anar fent més sofisticats fins a finals del segle XV.
 • 1301

  Segles XIV i XV

  Segles XIV i XV
  Es va començar a utilitzar la hopalanda, més endavant coneguda com a gown. Anava ajustada al cos i queia solta, cenyida a la cintura amb un cinturó, i la longitud era variable. El coll era alt i a vegades pujava fins a les orelles. Les mànigues eren molt ajustades i molt llargues, a vegades arribaven fins al terra.
  Les dones anaven vestides de manera menys extravagant que els homes.
 • Period: 1331 to 1349

  Segle XIV

  La pesta semblava que havia desaparegut, però va reaparèixer. Va ser portada d’algunes galeres genoveses, fent així que un 30% de la població moris.
 • 1350

  La indumentària de la segona meitat del segle XIV

  La indumentària de la segona meitat del segle XIV
  Tant els homes com les dones van adquirir una nova peça de roba, el jubon o doublet, es portava ajustat amb botons que anaven de dalt a baix a la part de davant i amb un cinturó a l’alçada dels malucs. Era molt més curt que els altres vestits i això va causar revolt entre els moralistes de l’època.
  Amb la creació del jubon, es va crear la figura del sastre, ja que al ser ajustat es necessitaven les mides de qui l'havia de portar.
 • 1400

  Els diferents tocats

  Els diferents tocats
  Els diferents tocats eren:
  -La crespina, amb retícula de filferro.
  -El tocat nebula, era molt cuadrat.
  -El tocat de cor.
  -El tocat de salchicha.
  -El tocat hennin o tocat d’agulla.
  -El tocat de tub de ximaneia.
  -El tocat de mariposa.