Drets humans

EVOLUCIÓ DRETS HUMANS

 • 539 BCE

  539

  539
  Ciro al 539 va fer un fet revolucionari que va ser: que els esclaus poguessin marxar lliurement i que tothom pogués escollir la seva religió. Aquí va ser quan van nèixer els Drets Humans.
 • 27 BCE

  27

  Al 27 a.C a l'imperi Romà van crear el Dret Natural, que consistia en que la gent respectava unes normes les quals no estaven escrites
 • 1215

  1215

  1215
  El rei d'Anglaterra va estar d'acord en que ningú pogués invalidar els drets de la gent. Així doncs, és com es va crear el document "Carta Magna".
 • 1628

  1628
  Al 1629 és quan finalment és van reconèixer els drets de les persones.
 • 1776

  1776
  Al 1776 un grup de rebels britànics van declarar la seva independència abans que el rei entengués que tots els humans havien sigut creats igual, d'aquesta manera es va crear Amèrica.
 • 1789

  1789
  Al 1789 a la Revolució Francesa, els francesos van ampliar la llista de drets i el nom va canviar a: "Drets Naturals".
 • 1800

  1800
  Al 1800 el general Napoleó va decidir enderrocar la nova democràcia, però poc després els països d'Europa es van unir i el van derrotar.
 • 1915

  1915
  Al 1915 Mahatma Gandhi va insistir en que tothom del mon tenia drets.
 • 1933

  1933
  Al 1933 Hitler va exterminar 90.000.000 persones. Els drets humans mai havien estat tan aprop d'extingir-se.
 • 1945

  1945
  Al 1945 es van crear "Les Nacions Unides" i el propòsit d'això era: "Reafirmar la fe en els Dret Humans fonamentals en la dignitat i el valor de la persona humana".
 • 1948

  1948
  Al 1948 es va crac la declaració universal dels Drets Humans.