DONES I HOMES A LA CIÈNCIA

Timeline created by miocxa260707
 • Period:
  5,000 BCE
  to
  476

  EDAT ANTIGA

 • -287 BCE

  Arquimedes de Siracusa

  Arquimedes de Siracusa
  Va descobrir a trobar el volum d’un objecte amb una forma irregular
 • 360

  Hipàtia d'Alexandria

  Hipàtia d'Alexandria
  Va inventar el densímetre
 • Period:
  476
  to
  1492

  EDAT MITJANA

 • 1452

  Leonardi da Vinci

  Leonardi da Vinci
  Va crear
  el cargol aeri
 • 1473

  Nicolau Copèrnic

  Nicolau Copèrnic
  Descobriment de la teoria heliocèntrica
 • Period:
  1492
  to

  EDAT MODERNA

 • 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Descobriment de la nova ciència, la mecànica
 • 1571

  Johanes Kepler

  Johanes Kepler
  Descobriment del moviment dels planetes
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Descobriment de la llei de la gravetat
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Va descobrir el parallamps
 • Antoni Martí Franqués

  Antoni Martí Franqués
  Va descobrir
  la composició de l’aire
 • John Dalton

  John Dalton
  Va descobrir el model atonómic
 • Mary Somerville

  Mary Somerville
  Va descobrir Neptú
 • George Simon Ohm

  George Simon Ohm
  Va descobrir la teoria de l'electricitat
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORANIA

 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Va descobrir la inducció electromagnètica
 • Ada Lovelace

  Ada Lovelace
  Va crear el primer algoritme informàtic públic
 • Narcís Monturiol

  Narcís Monturiol
  Va crear el
  primer submarí
 • Dmitry Mendeleyev

  Dmitry Mendeleyev
  Va descobrir la taula periòdica dels elements
 • Thomas Alva Edison

   Thomas Alva Edison
  Va crear la bombeta incandescent
 • Joseph John Thomson

   Joseph John Thomson
  Va descobrir l’electró i els isòtops
 • Nikola Tesla

   Nikola Tesla
  Invencions de l’electromagnetisme
 • Marie Curie

   Marie Curie
  Descobriment de 2 elements químics (Radi i Poloni)
 • Ernest Rutherford

   Ernest Rutherford
  Va descobrir la física nuclear
 • Lise Meitner

  Lise Meitner
  Descobriment de la fissió nuclear
 • Albert Einstein

   Albert Einstein
  Va descobrir la teoria de la relativitat
 • Niels Bohr

  Niels Bohr
  Va contribuir
  a la comprensió de l’àtom i la mecànica quàntica
 • Hedy Lamarr

   Hedy Lamarr
  Va descobrir les comunicacions inalambriques a llarga distància
 • Rosalind Franklin

   Rosalind Franklin
  Descobriment de l’estructura de l’ADN
 • Margaret Hamilton

   Margaret Hamilton
  Va
  desenvolupar (junt el seu equip) el software de navegació “on-board” pel programa especial Apolo
 • Stephen Hawking

   Stephen Hawking
  Descobriment de la predicció teòrica dels forats negres
 • Donna Strickland

  Donna Strickland
  Va crear els lasers més curts i més intensos de la humanitat