Química

Timeline created by gala m
 • 7,000 BCE

  Coure (Cu)

  Any -7000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 7,000 BCE

  Sofre (S)

  Any -7000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 7,000 BCE

  Carboni (C)

  Any -7000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 3,000 BCE

  Plata (Ag)

  Any -3000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 3,000 BCE

  Or (Au)

  Any -3000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 2,500 BCE

  Ferro (Fe)

  Any -2500. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 2,100 BCE

  Estany (Sn)

  Any -2100. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 1,600 BCE

  Antimoni (Sb)

  Any -1600. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 1,500 BCE

  Mercuri (Hg)

  Any -1500. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 1,000 BCE

  Plom (Pb)

  Any -1000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 1250

  Arseni (As)

  Any 1250. Malgrat que es coneix des de l'antiguitat, es diu que va ser realment identificat pel químic alemany Alberto Mango a Alemanya.
 • Fòsfor (P)

  Any 1669. Descobert per l'alquimista alemany Hennig Brand a Alemanya..
 • Cobalt (Co)

  Any 1735. Descobert pel químic suec Georg Brandt a Suècia.
 • Platí (Pt)

  Any 1735. Descobert pel científic espanyol Antonio de Ulloa a Espanya.
 • Zinc (Zn)

  Any 1746. Ja es coneixia des de l'antiguitat però va ser realment identificat pel químic alemany Andreas Marggraf a Alemanya
 • Níquel (Ni)

  Any 1751. Encara que ja era conegut, va ser realment identificat pel químic suec Axel Fredrik Cronstedt a Suècia.
 • Bismut (Bi)

  Any 1753. Encara que es creu que ja va ser descobert a finals de l'Edat Mitja, va ser realment identificat pel químic francès Claude François Geoffroy a França.
 • Magnesi (Mg)

  Any 1755. Descobert pel químic britànic Humphry Davy al Regne Unit.
 • Hidrogen (H)

  Any 1766. Va ser identificat pel químic britànic Henry Cavendish al Regne Unit.
 • Oxigen (O)

  Any 1771. El veritable descobridor de l'oxigen va ser el químic suec Carl Wilhelm Scheele. El va aïllar en 1771 i 1772 a Suècia, però no es va publicar la seva troballa fins 1777. Per un altre banda, el químic anglés Joseph Priestley, el va descobrir independenment a Anglaterra en 1774, i va publicar les seves troballes el mateix any.
 • Nitrogen (N)

  Any 1772. Descobert pel físic britànic Daniel Rutherford al Regne Unit.
 • Clor (Cl)

  Any 1774. Descobert pel químic suec Carl Wilhelm Scheele a Suècia.
 • Manganès (Mn)

  Any 1774. Descobert pel químic suec Carl Wilhelm Scheele a Suècia.
 • Molibdè (Mo)

  Any 1781. Descobert pel químic suec Carl Wilhelm Scheele a Suècia.
 • Tel·luri (Te)

  Any 1783. Descobert pel mineròleg hongarès Franz Joseph Müller von Reichenstein a Romania.
 • Volframi (W)

  Any 1783. Descobert pels químics i germans espanyols Juan José i Fausto de Elhúyar a Espanya.
 • Urani (U)

  Any 1789. Descobert pel químic alemany Martin Heinrich Klaproth a Alemanya.
 • Zirconi (Zr)

  Any 1789. Descobert pel químic alemany Martin Heinrich Klaproth a Alemanya.
 • Estronci (Sr)

  Any 1790. Descobert pel químic irlandès Adair Crawford al Regne Unit.
 • Titani (Ti)

  Any 1791. Descobert pel mineròleg anglès William Gregor al Regne Unit.
 • Itri (Y)

  Any 1794. Descobert pel químic finlandès Johan Gadolin a Finlàndia.
 • Beril·li (Be)

  Any 1797. Descobert pel químic francès Louis-Nicolas Vauquelin a França.
 • Crom (Cr)

  Any 1798. Descobert pel químic francès Louis Nicolas Vauquelin a França.
 • Niobi (Nb)

  Any 1801. Descobert pel químic anglès Charles Hatchett al Regne Unit.
 • Vanadi (V)

  Any 1801. Descobert pel químic espanyol Andrés Manuel del Riu a Mèxic.
 • Tàntal (Ta)

  Any 1802. Descobert pel químic suec Anders Ekeberg a Suècia.
 • Iridi (Ir)

  Any 1803. Descobert pel químic britànic Smithson Tennant al Regne Unit.
 • Osmi (Os)

  Any 1803. Descobert pel químic britànic Smithson Tennant al Regne Unit.
 • Rodi (Rh)

  Any 1803. Descobert pel químic britànic William Hyde Wollaston al Regne Unit.
 • Pal•ladi (Pd)

  Any 1803. Descobert pel químic britànic William Hyde Wollaston al Regne Unit.
 • Ceri (Ce)

  Any 1803. Descobert pels químics suecs Jakob Berzelius i Wilhelm Hisinger a Suècia i en el mateix any i independentment, pel químic alemany Martin Heinrich Klaproth a Alemanya.
 • Potassi (K)

  Any 1807. Descobert pel químic britànic Humphry Davy al Regne Unit.
 • Sodi (Na)

  Any 1807. Descobert pel químic britànic Humphry Davy al Regne Unit.
 • Bari (Ba)

  Any 1808. Va ser aïllat pel químic britànic Humphry Davy al Regne Unit.
 • Calci (Ca)

  Any 1808. Descobert pel químic britànic Humphry Davy al Regne Unit.
 • Bor (B)

  Al 1808 es "descobreix" el bor en porcions molt impures pels francesos Joseph Louis Gay-Lussac i Louis-Jacques Thénard a França. Malgrat això, tambe hi ha qui accepta la simultaneïtat del descobriment amb Sir Humphrey Davy a Londres durant el mateix any.
 • Iode (I)

  Any 1811. Descobert per l'industrial francès Bernard Courtois a França.
 • Liti (Li)

  Any 1817. Descobert pel químic suec Johann A. Arfvedson a Suècia
 • Cadmi (Cd)

  Any 1817. Descobert pel químic alemany Friedrich Stromeyer a Alemanya.
 • Seleni (Se)

  Any 1817. Descobert pel químic suec Jakob Berzelius a Suècia.
 • Silici (Si)

  Any 1824. Descobert pel químic suec Jakob Berzelius a Suècia.
 • Brom (Br)

  Any 1825. Descobert pel químic francès Antoine Balard a França.
 • Alumini (Al)

  Any 1825. Va ser aïllat pel químic alemany Friedrich Wöhler a Dinamarca.
 • Tori (Th)

  Any 1829. Descobert pel químic suec Jakob Berzelius a Suècia.
 • Lantani (La)

  Any 1839. Descobert pel químic suec Carl Gustav Mosander a Suècia.
 • Erbi (Er)

  Any 1843. Descobert pel químic suec Carl Gustaf Mosander a Suècia.
 • Terbi (Tb)

  Any 1843. Descobert pel químic suec Carl Gustaf Mosander a Suècia.
 • Ruteni (Ru)

  Any 1844. Descobert pel químic rus Karl Klaus a Rússia.
 • Cesi (Cs)

  Any 1860. Descobert pels científics alemanys Robert Wilhelm Bunsen i Gustav Robert Kirchoff a Alemanya.
 • Tal·li (Tl)

  Any 1861. Descobert pel químic britànic William Crookes al Regne Unit.
 • Rubidi (Rb)

  Any 1825. Descobert pel químic francès Antoine Balard a França.
 • Indi (In)

  Any 1863. Descobert pels químics alemanys Ferdinand Reich i Theodor Richter a Alemanya.
 • Gal·li (Ga)

  Any 1875. Descobert pel químic francès Paul Emile Lecoq de Boisbaudran a França.
 • Holmi (Ho)

  Any 1878. Descobert pel químic suec Per Theodor Cleve a Suècia.
 • Iterbi (Yb)

  Any 1878. Descobert pel químic suís Jean Charles de Marignac a Suïssa.
 • Tuli (Tm)

  Any 1879. Descobert pel químic suec Per Teodor Cleve a Suècia.
 • Escandi (Sc)

  Any 1879. Descobert pel químic suec Lars Fredrick Nilson a Suècia.
 • Samari (Sm)

  Any 1879. Aïllat pel químic francès Paul Émile Lecoq de Boisbaudran a França.
 • Gadolini (Gd)

  Any 1880. Descobert pel químic suís Jean Charles Galissard de Marignac a Suïssa.
 • Neodimi (Nd)

  Any 1885. Descobert pel químic austríac Carl Auer von Welsbach a Àustria.
 • Praseodimi (Pr)

  Any 1885. Descobert pel químic austríac Carl Auer von Welsbach a Àustria.
 • Fluor (F)

  Any 1886. Va ser aïllat per primera vegada pel químic francès Henri Moissan a França.
 • Disprosi (Dy)

  Any 1886. Descobert pel químic francès Paul Émile Lecoq a França.
 • Germani (Ge)

  Any 1886. Descobert pel químic alemany Clemens Winkler a Alemanya.
 • Argó (Ar)

  Any 1894. Descobert pels científics anglesos William Rayleigh i William Ramsay a Anglaterra.
 • Heli (He)

  Any 1895. Descobert en el Sol en 1868 pels astrònoms Pierre Janssen (francès) i Joseph Norman Lockyer (britànic), a França i aïllat al laboratori pel químic britànic William Ramsay en 1895 a Anglaterra.
 • Neó (Ne)

  Any 1898. Descobert pels químics britànics William Ramsay i Morris Travers al Regne Unit.
 • Criptó (Kr)

  Any 1898. Descobert pels químics britànics William Ramsay i Morris Travers al Regne Unit.
 • Xenó (Xe)

  Any 1898. Descobert pels químics britànics William Ramsay i Morris Travers al Regne Unit.
 • Radi (Ra)

  Any 1898. Descobert pels químics francesos Pierre i Marie Curie a França.
 • Poloni (Po)

  Any 1898. Descobert pels químics francesos Pierre i Marie Curie a França.
 • Actini (Ac)

  Any 1899. Descobert pel químic francès André-Louis Debierne a França.
 • Radó (Rn)

  Any 1899. Descobert pel químic alemany Friedrich Ernst Dorn a Alemanya.
 • Europi (Eu)

  Any 1901. Aïllat pel químic francès Demarcay a França.
 • Luteci (Lu)

  Any 1907. Descobert pels químics Georges Urbain (francès) i Carl Auer von Welsbach (austríac) a França i a Àustria.
 • Protoactini (Pa)

  Any 1913. Identificat pel químic polonès Kasimir Fajans i l'alemany Otto H.Göhring a Alemanya.
 • Hafni (Hf)

  Any 1923. Descobert pels químics Dirk Coster (holandès) i Georg von Hevesy (hongarès) a Dinamarc.
 • Reni (Re)

  Any 1925. Descobert pels químics alemanys Walter Karl Noddack i Anada Eva Tacke Noddack a Alemanya.
 • Tecneci (Tc)

  Any 1937. Va ser sintetitzat per Carlo Perrier i Emilio Segrè a Itàlia.
 • Franci (Fr)

  Any 1939. Va ser descobert per la física francesa Marguerite Perey a França.
 • Àstat (At)

  Any 1940. Va ser sintetitzat per Dale R. Corson, K. R. MacKenzie i Emilio Segrè el 1940 a la Universitat de Berkeley a Estats Units.
 • Neptuni (Np)

  Any 1940. Descobert pel químic austríac Carl Auer von Welsbach a Estats Units.
 • Plutoni (Pu)

  Any 1940. Va ser sintetitzat pel Dr. Glenn T. Seaborg, Edwin M. McMillan, J. W. Kennedy i A. C. Wahl a la Universitat de Berkeley a California, Estats Units.
 • Americi (Am)

  Any 1944. Va ser sintetitzat pels científics Seaborg, James, Morgan i Ghiorso a la Universitat de Chicago a Estats Units.
 • Curi (Cm)

  Any 1944. Va ser sintetitzat per Glenn T. Seaborg, Ralph A. James i Albert Ghiorso a la Universitat de Berkeley a Estats Units.
 • Prometi (Pm)

  Any 1945. Va ser sintetitzat per Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin i Charles D. Coryell a Estats Units.
 • Berkeli (Bk)

  Any 1949. Va ser sintetitzat per S. G. Thompson, A. Ghiorso i G. T. Seaborg a la Universitat de Berkeley a Estats Units.
 • Californi (Cf)

  Any 1950. Va ser sintetitzat per Stanley G. Thompson, Kenneth Street, Jr., Albert Ghiorso i Glenn T. Seaborgen la Universitat de Berkeley a Estats Units.
 • Einsteni (Es)

  Any 1952. Va ser descobert per G. R. Choppin, A. Ghiorso, B. G. Harvey i S. G. Thompson en les restes d'una prova nuclear realitzada a l'oceà Pacífic en Estats Units.
 • Fermi (Fm)

  Any 1953. Va ser aïllat de les restes d'una prova nuclear per l'equip del físic nord-americà Albert Ghiorso.
 • Mendelevi (Md)

  Any 1955. Va ser sintetitzat per Albert Ghiorso, Bernard G. Harvey, Gregory R. Choppin, Stanley G. Thompson i Glenn T. Seaborg a la Universitat de Berkeley a Estats Units.
 • Nobeli (No)

  Any 1958. Descobert a Berkeley, Estats Units, pels científics Glenn Seaborg, Torbørn Sikkeland i John R. Walton, encapçalats pel gran químic Albert Ghiorso.
 • Rutherfordi (Rf)

  Any 1964. Va ser sintetitzat al Centre d'Investigacions Nuclears de Dubna, a la antiga Unió Soviètica i actual Rússia.
 • Laurenci (Lr)

  Any 1967. Es va reconèixer el descobriment als científics de l'Institut de Recerca Nuclear de Dubna, que el van sintetitzar al 1967 a l'antiga Unió Soviètica i actual Rússia, però al 1961 va ser sintetitzat per primera vegada per un equip del Laboratori Lawrence de la Universitat de Califòrnia a Estats Units.
 • Dubni (Db)

  Any 1968. Va ser sintetitzat per primera vegada per científics russos de l'Institut Central d'Investigacions Nuclears en Dubna, Unió Soviètica, actual Rússia
 • Seaborgi (Sg)

  Any 1974. Va ser sintetitzat el mateix any a la Universitat de Berkeley a Estats Units i al Centre d'Investigacions Nuclears de Dubna, a la Unió Soviètica, actual Rússia.
 • Bohri (Bh)

  Any 1981. Va ser sintetitzat per un equip dirigit per P. Armbruster i G. Müzenberg. de Darmstadt, Alemanya.
 • Meitneri (Mt)

  Any 1982. Va ser sintetitzat per un equip dirigit per Peter Armbruster i Gottfried Münzenberg de Darmstadt, Alemanya.
 • Hassi (Hs)

  Any 1984. Va ser sintetitzat pel grup de recerca alemany Gesellschaft für Schwerionenforschung a Darmstadt, Alemanya.
 • Roentgeni (Rg)

  Any 1994. Va ser sintetitzat per un grup d'investigació alemany a Darmstadt, Alemanya.
 • Darmstadi (Ds)

  Va ser sintetitzat per P. Armbruster, S. Hofmann, G. Münzenberg i altres en el grup de recerca alemany Gesellschaft für Schwerionenforschung a Darmstadt, Alemanya.
 • Copernici (Cn)

  Any 1996. Va ser sintetitzat per un grup de recerca alemany dirigit pel professor Hofmann a Darmstadt, Alemanya.
 • Flerovi (Fl)

  Any 1998. Va ser sintetitzat per investigadors russos al Centre d'Investigacions Nuclears de Dubna a Rússia.
 • Livermori (Lv)

  Any 2000. Va ser sintetitzat en Laboratori Nacional Lawrence de Berkeley als Estats Units i a l'Institut Conjunt per a la Investigació Nuclear a Dubna, Rússia.
 • Moscovi (Mc)

  Any 2004. Va ser sintetitzat en Laboratori Nacional Lawrence de Berkeley als Estats Units i a l'Institut Conjunt per a la Investigació Nuclear a Rússia.
 • Nihoni (Nh)

  Any 2004. Descobert per un equip de científics en el Laboratori Nacional Lawrence Livermore als Estats Units juntament amb un grup de Dubna, Rússia. També pels investigadors japonesos al laboratori Riken. Finalment la IUPAC va reconèixer el descobriment al Japó.
 • Oganessó (Og)

  Any 2006. Va ser sintetitzat en Laboratori Nacional Lawrence de Berkeley als Estats Units i a l'Institut Conjunt per a la Investigació Nuclear a Rússia.
 • Tennes (Ts)

  Any 2010. Descobert per un equip conjunt de l'Institut Central d'Investigacions Nuclears de Dubna, Rússia i del Laboratori Nacional Oak Ridge a Tennessee, Estats Units.