dfg

Timeline created by gala m
 • 7,000 BCE

  Coure (Cu)

  Any -7000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 7,000 BCE

  Sofre (S)

  Any -7000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 7,000 BCE

  Carboni (C)

  Any -7000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 3,000 BCE

  Plata (Ag)

  Any -3000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 3,000 BCE

  Or (Au)

  Any -3000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 2,500 BCE

  Ferro (Fe)

  Any -2500. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 2,100 BCE

  Estany (Sn)

  Any -2100. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 1,600 BCE

  Antimoni (Sb)

  Any -1600. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 1,500 BCE

  Mercuri (Hg)

  Any -1500. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 1,000 BCE

  Plom (Pb)

  Any -1000. Es desconeix al descobridor i el lloc on va ser descobert.
 • 1250

  Arseni (As)

  Any 1250. Malgrat que es coneix des de l'antiguitat, es diu que va ser realment identificat pel químic alemany Alberto Mango a Alemanya.
 • Fòsfor (P)

  Any 1669. Descobert per l'alquimista alemany Hennig Brand a Alemanya..
 • Cobalt (Co)

  Any 1735. Descobert pel químic suec Georg Brandt a Suècia.
 • Platí (Pt)

  Any 1735. Descobert pel científic espanyol Antonio de Ulloa a Espanya.
 • Zinc (Zn)

  Any 1746. Ja es coneixia des de l'antiguitat però va ser realment identificat pel químic alemany Andreas Marggraf a Alemanya
 • Níquel (Ni)

  Any 1751. Encara que ja era conegut, va ser realment identificat pel químic suec Axel Fredrik Cronstedt a Suècia.
 • Bismut (Bi)

  Any 1753. Encara que es creu que ja va ser descobert a finals de l'Edat Mitja, va ser realment identificat pel químic francès Claude François Geoffroy a França.
 • Magnesi (Mg)

  Any 1755. Descobert pel químic britànic Humphry Davy al Regne Unit.
 • Hidrogen (H)

  Any 1766. Va ser identificat pel químic britànic Henry Cavendish al Regne Unit.
 • Oxigen (O)

  Any 1771. El veritable descobridor de l'oxigen va ser el químic suec Carl Wilhelm Scheele. El va aïllar en 1771 i 1772 a Suècia, però no es va publicar la seva troballa fins 1777. Per un altre banda, el químic anglés Joseph Priestley, el va descobrir independenment a Anglaterra en 1774, i va publicar les seves troballes el mateix any.
 • Nitrogen (N)

  Any 1772. Descobert pel físic britànic Daniel Rutherford al Regne Unit.
 • Clor (Cl)

  Any 1774. Descobert pel químic suec Carl Wilhelm Scheele a Suècia.
 • Manganès (Mn)

  Any 1774. Descobert pel químic suec Carl Wilhelm Scheele a Suècia.
 • Molibdè (Mo)

  Any 1781. Descobert pel químic suec Carl Wilhelm Scheele a Suècia.
 • Tel·luri (Te)

  Any 1783. Descobert pel mineròleg hongarès Franz Joseph Müller von Reichenstein a Romania.
 • Volframi (W)

  Any 1783. Descobert pels químics i germans espanyols Juan José i Fausto de Elhúyar a Espanya.
 • Urani (U)

  Any 1789. Descobert pel químic alemany Martin Heinrich Klaproth a Alemanya.
 • Zirconi (Zr)

  Any 1789. Descobert pel químic alemany Martin Heinrich Klaproth a Alemanya.
 • Estronci (Sr)

  Any 1790. Descobert pel químic irlandès Adair Crawford al Regne Unit.
 • Titani (Ti)

  Any 1791. Descobert pel mineròleg anglès William Gregor al Regne Unit.
 • Itri (Y)

  Any 1794. Descobert pel químic finlandès Johan Gadolin a Finlàndia.
 • Beril·li (Be)

  Any 1797. Descobert pel químic francès Louis-Nicolas Vauquelin a França.
 • Crom (Cr)

  Any 1798. Descobert pel químic francès Louis Nicolas Vauquelin a França.
 • Vanadi (V)

  Any 1801. Descobert pel químic espanyol Andrés Manuel del Riu a Mèxic.