descobriments segle xv i xvl

Timeline created by Martí López
In History
 • 1447

  impremta de tipus mòbil

  el primer sistema de tipus mòbil va ser creat en porcellana a la Xina per Bi Sheng el 1040, però posteriorment, cap a l’any 1298, Wang Zhen va crear les peces mòbils amb fusta, perquè no resultava tan delicada com la porcellana, i va desenvolupar un complex sistema de taules giratòries per fer les composicions d’una manera més eficient.
 • 1502

  Rellotge de buxaca

  El rellotge de butxaca és un tipus de rellotge mecànic, usualment de corda, que per la seva petita mida es pot portar en una butxaca i, en general, té una cadeneta per subjectar-lo a la butxaca de l'armilla o els pantalons. Els rellotges de butxaca, que fins a la primera guerra mundial van ser el tipus de rellotge més comú, actualment estan en desús, ja que han estat substituïts pel rellotge de polsera
 • 1543

  Teoria heliocèntrica de sistema solar

  El heliocentrisme és un model astronòmic segons el qual la Terra i a els planetes és Mouen a al Voltant de el Sol relativament estacionari i que està al centri de l' univers. Històricament, l'heliocentrisme s'oposava al geocentrisme, que col·locava al centre a la Terra.
 • 1546

  Pols magnètics de la Terra

  El camp magnètic terrestre és el camp magnètic generat per l'activitat interna de la Terra. És el que fa que les brúixoles, actualment, apuntin en la direcció nord; des d'aquest punt de vista, la Terra es comporta com un imant gegantí, i té pols magnètics, els quals no coincideixen exactament amb els pols geogràfics.
 • 1553

  la circulació de la sang

  El sistema circulatori és l'encarregat de transportar la sang des del cor fins a totes les diferents parts del cos. És el conjunt d'òrgans i teixits format pel sistema cardiovascular, encarregat de la distribució de la sang, i pel sistema limfàtic, encarregat de fer circular la sang per l'interior de l'organisme. va ser descobert per Servet, Miguel
 • La hidroestàtica

  La hidroestàtica o estàtica de fluids és la branca de la física que estudia els fluids en repòs o equilibri. Fa referència a un estat d'equilibri perquè els líquids en aparent estat de repòs en realitat estan subjectes a l'acció de forces oposades que es compensen.
 • pèndol

  Un pèndol és un sistema físic ideal construït per un sòlid sotmès a l'acció de la gravetat i subjectat de manera que pot girar lliurement sobre un eix que no passa pel seu centre de gravetat. El principi del pèndol fou descobert per l'astrònom i físic italià Galileu, que va establir que, per amplituds petites, el període d'oscil·lació és independent de l'amplitud (distància màxima que s'allunya el pèndol de la posició d'equilibri).
 • fracció decimal

  Una fracció decimal és una fracció amb denominador igual a una potència de 10.
  És més habitual que les fraccions decimals s'expressin en notació decimal que en notació fraccionària descartant el denominador i inserint el separador decimal al numerador a la posició, comptant des de la dreta, de la corresponent potència de 10 del denominador, i emplenant l'espai, si s'escau, amb zeros. la va descobrir el Holandes Stevin,Simon
 • Llei de la caiguda dels cossos

  Va ser un dels majors misteris de la física -tots els cossos cauen amb una acceleració constant- la Llei de la gravetat o Llei de la caiguda dels cossos . ... En el buit tots els cossos cauen amb una acceleració constant.
 • microscopi òptic

  El microscopi òptic és un d' els invents que ha marcat un abans i un després en la història de la ciència, especialment en el camp de la biologia i la medicina. Essencialment es pot definir com un instrument que permet observar en una mida augmentat elements que són imperceptibles a simple vista.
 • termòmetre

  El va crear Galilei Galileu. El termòmetre rep la radiació infraroja emesa per la superfície de l'objecte a mesurar i l'enfoca mitjançant una lent en un sensor que la transforma en un impuls elèctric. Per a una correcta mesura s'ha de conèixer l'emissivitat.
 • Pi, Valor

  El nom actual del nombre és el mateix que el de la lletra grega ' π ', inicial de les paraules 'perifèria' i 'perímetre', i va ser usat inicialment per William Oughtred (1574-1660), encara que ho va popularitzar Leonhard Euler (1707-1783), tots dos matemàtics europeus
 • La electricitat

  La va crear Gilbert, Wiliam. La electricitat es una forma d'energia que es manifesta amb el moviment dels electrons de la capa externa dels àtoms que hi ha a la superfície d'un material conductor. La electricitat es un fenomen íntimament lligat a la matèria ia la vida.