Den danske velfærdsstats historie

 • Personer som ikke kan forsørge deres familie kan modtage offentligt hjælp

 • Period: to

  politikere blev klar over at mennesker kunne havne i social nød uden det var selvforskyldt

  slutningen af 1800-tallet
 • Alderdomsforsørgelse

 • Sygeforsikring

 • Ulykkeforsikring

 • socialreformen

 • aldersrenteloven