Den danske velfærdsstat

 • Velfærdstatens oprindelse

  Firsikringsprincip ved social ulykke som arbejdsløshed, sygdom, aldersrente(pension). Det gældende princip for tildeling af social hjælp var skønhedsprincippet
 • Frem til 1. verdenskrig

  Blev der indført sygeforsikring, alderspension, ulykkeforsikring og arbejdsløhedsforsikring
 • Overgang fra skønhedprencip til retsprencip

  Forskringsprencippet er den primærer løsning på social ulykke men for de bogerer der opfylder betingelserne tildeles automatisk social hjælp. Man går fra skønhedsprenicip til retsprencip.
 • Steinckes socialreform

  Her vedtog man Steinckes socialreform.
  Det var 4 lovskomplekser, som tydeligtgjorde de sociale rettigheder, altså hvilke borgere der kunne dækkes og hvordan dækningsgraden var.
 • Banløsning af børneydlser og Statens Uddannelsesstøtte