Del llatí al català Edu Morell 2D

 • 218 BCE

  Arribada romana a Empúries

  Arribada romana a Empúries
  Varen dur el llatí vulgar i influeixen les llengües anteriors
 • Period: 218 BCE to 476

  ROMANITZACIÓ

 • 123 BCE

  Conquista de Quint Cecili Metel

  Conquista de Quint Cecili Metel
  Quint Cecili Metel conquista les Illes Balears i funda les ciutats romanes de Palma i Pollentia
 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident
  Varen caure a mans del pobles germànics, que varen començar l'evolució cap al romanç
 • Period: 476 to 1229

  VÀNDALS, BIZANTINS I ÀRABS

 • 902

  Conquista del àrabs

  Conquista del àrabs
  Es varen apoderar de les illes i es quedaren més de 3 segles
 • 1229

  Conquista de Mallorca per Jaume I

  Conquista de Mallorca per Jaume I
  Jaume I conquereix l'Illa de Mallorca amb tropes catalanes
 • Period: 1229 to

  ARRIBADA CATALANS

 • 1264

  Cancelleria Reial

  Cancelleria Reial
  En Jaume I crea la Cancelleria Reial i ordena a traduir tots els documents al català i no llatí clàsic