Cronologia Prehistòria

 • 40,000 BCE

  PALEOLÍTIC

 • Period: 40,000 BCE to 10,000 BCE

  PALEOLÏTIC

  Societat caçadores, recol·lectores nòmades.
  Primeres eines de pedra, domini del foc i pintures rupestres.
 • 10,000 BCE

  NEOLÍTICO

 • Period: 10,000 BCE to 6000 BCE

  NEOLÍTIC

  El Neolític és el període de la prehistòria en què els éssers humans descobreixen la domesticació de plantes i animals i deixen d'agrupar-se en tribus de caçadors recol·lectors.
 • Period: 6000 BCE to 800 BCE

  EDAT DELS METALLS.

  Or, coure, bronze i ferro.
  Primeres ciutat: (revolució urbana) instruments de metall: roba invenció, l'arada i vella.
 • 800 BCE

  EDAT DELS METALLS