Maxresdefault

CRONOLOGIA DE LES CIMERES

 • CONFERÈNCIA D'ESTOCOLM

  CONFERÈNCIA D'ESTOCOLM
  La primera reunió mediambiental de l'ONU. Es crea la Declaració d'Estocolm, que contenia 26 principis, va col·locar les qüestions ambientals al primer pla de les preocupacions internacionals i va marcar l'inici d'un diàleg entre els països industrialitzats i en desenvolupament sobre el vincle entre el creixement econòmic, la contaminació de l'aire, el aigua i els oceans i el benestar de les persones de tot el món.
 • CREACIÓ DEL PNUMA

  CREACIÓ DEL PNUMA
  El PNUMA va ser fundat el 1972 durant la històrica Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà a Nairobi amb el propòsit de vigilar l'estat del medi ambient, establir les bases científiques de la formulació de polítiques i coordinar les respostes als desafiaments ambientals a escala mundial.
 • CONFERÈNCIA DE GINEBRA

  La primera Conferencia Mundial sobre el Clima i va ser patrocinada per la OMM. Va ser principalment científica i van organitzar quatre grups de treball per analitzar dades climàtiques, la identificació de temes climàtics, estudis d'impacte.
 • COMISSIÓ BRUNDTLAND

  COMISSIÓ BRUNDTLAND
  Comissió mundial creada el 1987 per al desenvolupament del medi ambient, presidida per l'exprimera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, als treballs de la qual es deu la definició comunament acceptada de desenvolupament sostenible: “Aquell capaç de satisfer les necessitats del present sense comprometre el dret de les generacions futures per satisfer les seves pròpies”.
 • CIMERA DE RIO DE JANEIRO

  CIMERA DE RIO DE JANEIRO
  Un dels assoliments més significatius de la cimera va ser l'adopció de l'Agenda 21, un pla d'acció global que estableix un conjunt de principis, objectius i accions per promoure el desenvolupament sostenible en el segle XXI. A més aquesta cimera va augmentar la consciència pública mundial fent que més gent es doni compte. També va fer participar a líders mundials que es van interessar en aquest tema incloent més de 100 caps de govern.
 • COP 1 (Berlí)

  COP 1 (Berlí)
  Aquesta va ser la primera COP en tota l'historia i encara que no es van arrivar a acordar ningun pacte interessant, va ser la cimera que va iniciar tot, on van reconèixer que el canvi climàtic suposava un problema. A partir d'aquí es va optar per a realitzar estudis sobre el que passava i fins arrivar on estem avui dia.
 • COP 3 (Kioto)

  COP 3 (Kioto)
  En aquesta edició de la COP, van assistir un total de 169 països diferents on tothom es va començar a donar compte de que habien de fer algo per a canviar la situació. Per això es va crear el "Protocol de Kioto" el primer gran acord del clima en què obligava de manera legal els països membres a establir lleis clares que frenaran les accions que podien contribuir de manera negativa al canvi climàtic.
 • COP 15 (Copenhage)

  COP 15 (Copenhage)
  L'objectiu en aquesta cop era formar un tractat que millorés i continués el Protocol de Kioto. Aquest es diria "Acord de Copenhage" i expressava detingudament la limitació del carboni i respondre el canvi climàtic. Un dels objectius acordats va ser el de limitar l'augment de la temperatura a no més de 2 graus sobre el nivell preindustrial.
 • COP 21 (París)

  COP 21 (París)
  Aquest COP ha sigut si no el més important, dels que més impacte ha tingut. Aquesta cimera va crear "l'Acord de París" que entre els seus objectius s'hi trobaven:
  • Reduir substancialment les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per limitar l'augment de la temperatura global en aquest segle fins tan sols l'1,5 °.
  • Revisar els compromisos dels països cada cinc anys.
  • Finançament als països en desenvolupament per afrontar el canvi climàtic.
 • COP 26 (Glasgow)

  COP 26 (Glasgow)
  Aquesta COP es van assolir alguns objectius importants per al desenvolupament. Els èxits principals van ser que el 90% de l'economia mundial s'ha compromès a assolir les emissions netes zero en els propers 30 o 50 anys, de reducció en un 30% per al 2030 de les emissions de metà o el compromís per acabar amb la desforestació el 2020.
 • COP 27 (Sharm el Sheikh)

  COP 27 (Sharm el Sheikh)
  L'última COP que es va dur a terme. El més destacat en aquesta cimera va ser que els països van acordar donar suport econòmic a aquells països que patien més vulnerabilitat davant desastres climàtics. No es van aprovar noves mesures en aquesta COP.