cronica

By amvrena
  • La defensa del proteccionisme amb el comerç nacional a l'Espanya del segle XIX

  • La reforma agrària liberal

  • La reforma fiscal del 1845

  • L'aprovació de la Llei general de ferrocarrils de 1855

  • L'aprovació de la Llei de bancs de 1856

  • L'aprovació de la Llei de mines de 1868 i l'evolució de la siderúrgia