Crece la poblacic3b3n mundial e1459195969211

Creixement de la població

 • Period: 1 CE to 500

  Població mundial desde el any 1 fins el 500

  En el any 1 hi havia una xifra de 250 milions d'humans. Durant l'època dels romans mataven a molta gent i la població estava estancada entre les natalitas i les mortalitas.
 • Period: 500 to Jan 1, 1000

  Població mundial desde el any 500 fins el 1000

  En el any 500 la població va augmentar a 275 milions. Perque la taxa de mortalitat i natalitat estava igualada i la població no augmentava tant ràpid.
 • Jan 1, 1000

  Població mundial desde el 1000 fins al 1500

  Població mundial desde el 1000 fins al 1500
  En el any 1000 hi havia una població de 310 milions de persones.
  En l'any 1300 va haver una guerra que va durar 100 any entre els espanyols, els francesos i els anglesos. on van matar ha molta gent.i també en l'any 1300 aproximadament va aparèixer una pandemia mundial anomenada "peste negra" on va morir molta gent.
 • Jan 1, 1500

  Població mundial desde el 1500 fins al 1600

  Població mundial desde el 1500 fins al 1600
  En l'any 1500 la població va augmentar als 450 milions d'habitants. En aquest període de temps a Europa va haber una epidemia anomenada "sífilis", que va causar moltes morts.
 • Població mundial desde l'any 1600 fins el 1700

  Població mundial desde l'any 1600 fins el 1700
  En l'any 1600 la població mundial va haver un augment poblacional fins als 600 milions d'habitants. Va haver una guerra anomenada "la guerra dels 30 anys" on van morir aproximadament 8 milions de persones.
 • Població mundial desde l'any 1700 fins al 1750

  Població mundial desde l'any 1700 fins al 1750
  La població mundial va augmentar consideradament fins ha arribar als 790 milions de persones. En aquest any es va detectar una augment poblacional molt més ràpid degut a que la taxa de mortalitat va decreixer i la de natalitat va crèixer.
 • Població mundial desde el 1750 fins al 1800

  Població mundial desde el 1750 fins al 1800
  La població mundial en l'any 1750 va augmentar fins als 1000 milions d'habitants. En eixa època, en França va haver un colp d'estat produït per Napoleó Bonaparte que va provocar l'anomenada revolució francesa on va morir molta gent
 • Població mundial desde l'any 1800 fins el 1850

  Població mundial desde l'any 1800 fins el 1850
  En l'any 1800 la població va augmentar als 1260 milions d'habitants. La natalitat va augmentar perque els matrimonis començaven a tindrer més fills del que era normal.
 • Població mundial desde l'any 1850 fins el 1900

  Població mundial desde l'any 1850 fins el 1900
  La població mundial l'any 1850 era de 1800 milions de persones. En eixe mateix any va sorgir la guerra de Crimea que va provocar la colonització del "Lejano Oriente" i va cambiar i va sacudir la política europea.
 • La població mundial desde l'any 1900 fins el 1950

  La població mundial desde l'any 1900 fins el 1950
  La població mundial en l'any 1900 era de 2200 milions d'habitants. En l'any 1914 es va inciar una de les guerres més mortíferes de la història on van morir 17 milions de persones. I en el 1939 es va iniciar la guerra més sangrienta de la història on van morir aproximadament 60 milions de persones.
 • La població mundial desde el 1950 fins el 2000

  La població mundial desde el 1950 fins el 2000
  La població mundial en l'any 1950 era de 5000 milions de persones. Degut a que la taxa de mortalitat es va reduÏr considerablement i la taxa de natalitat és va incrementar d'una manera que ningú s'ho esperaba.
 • La població mundial desde el 2000 fins al 2050

  La població mundial desde el 2000 fins al 2050
  La població mundial en l'any 2025 s'espera que siga de 8180 milions de persones. En l'any 2019 es va detectar un virus anomenta COVID-19 que ha matat en l'actualitat 5,22 milions de persones.
 • La població mundial desde l'any 2050 fins el 2100

  La població mundial desde l'any 2050 fins el 2100
  La població mundial mundial l'any 2100 s'espera que arribe a uns 11000 milions de persones, i s'espera que eixe siga el punt máxim o final del creixement de la població en el nostre planeta.