Construcció de la UE

By Leag
 • Es signa el tractat de París

  Es signa el tractat de París
 • Constitució de la CEE i Euratom

  Constitució de la CEE i Euratom
 • Primera ampliació amb l'adhesió de Irlanda, UK i Dinamarca

  Primera ampliació amb l'adhesió de Irlanda, UK i Dinamarca
 • Es signa l'acord de Scheneg

  Es signa l'acord de Scheneg
 • Creacció del mercat comú

  Creacció del mercat comú
 • la CEE es converteix en la UE

  la CEE es converteix en la UE
 • Circulació dels billets i monedes d'euro

  Circulació dels billets i monedes d'euro
 • Tractat de Lisboa

  Tractat de Lisboa
 • La UE rep el premi novel de la Pau

  La UE rep el premi novel de la Pau
 • UK vota anar-se'n de la UE

  UK vota anar-se'n de la UE