Catalunya i Espanya a Europa i el món: Història i Antecedents + Institucions + Països

 • Història i antecedents; Benelux

  Història i antecedents; Benelux
  Unió duanera (mercat comú sense aranzels) entre Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos
 • CECA

  CECA
  Comunitat Econòmica del Carbó i l'Acer es crea amb l'objectiu de millorar la relació entre França i Alemanya. Benelux + RFA + França + Itàlia. Acord econòmic
 • CEE

  CEE
  Amb el Tractat de Roma es crea la Comunitat Econòmica Europea
  Impulsada per Jean Monnet i Robert Schuman. Associació econòmica per aconseguir la lliure circulació de mercaderies, capital i persones entre ela CEE.
 • UNIÓ DK, GB i IL

  UNIÓ DK, GB i IL
 • Grècia s'adhereix a la CEE

  Grècia s'adhereix a la CEE
 • Unió PORTUGAL i ESP

  Unió PORTUGAL i ESP
 • Unió República Democràtica Alemanya (RDA)

  Unió República Democràtica Alemanya (RDA)
 • Tractat de Maastricht --> UE

  Tractat de Maastricht --> UE
  Amb el tractat de Mastricht es crea la UE i ara l'associació no només és econòmica, també política, social i cultural
 • Institucions: El parlament europeu

  Cada 5 anys per sufragi universal i cada estat té els seus eurodiputats. Funcions: fan i aproven lleis, aproven pressupostos, controlen que es compleixin les normes i escullen el defensor del poble
 • Institucions: El Consell Europeu

  El formen el cap de govern i el ministre d'exterior de cada país, i elaboren lleis que després el Parlament aprovarà o no, i a s'encarrega de la Política Exterior de Seguretat Comuna
 • Institucions: Consell de la UE

  Es tracten aspectes determinats, es tria el ministre de cada país segons l'àmbit.
 • Institucions: Comissió Europea

  Formada per la presidenta (Ursula Von der Layen) i els comissaris. Elaboren pressupostos, gestionen els fons comunitaris i vetllen pel compliment de les normes
 • Institucions: Tribunal de Justícia

  El forma un jutge de cada país i té com a funció garantir que es compleixin les lleis
 • Altres institucions

  Tribunal de Comptes;
  Banc Central Europeu;
  Comitè Econòmic i Social;
  Defensor del Poble Europeu
 • Unió Suècia, Finlàndia i Àustria

  Unió Suècia, Finlàndia i Àustria
 • Unió 10 països de l'est a la UE

  Unió 10 països de l'est a la UE
  Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República Txeca i Xipre (l´Europa dels vint-i-cinc).
 • Unió Bulgària i Romania

  Unió Bulgària i Romania
 • Unió Croàcia

  Unió Croàcia
 • Països candidats a entrar a la UE

  Turquia, Sèrbia, Albània i Macedònia.