Časovni trak SLOVENCI V 19.STOLETJU

 • Period: to

  ILIRSKE PROVINCE

  • Območje Ilirskih provinc- Koroška, Kranjska, Primorska, del Madžarske, del Istre.
  • Razlogi za ustanovitev: prekinitev AC od morja-> da nebi več trgovali z VB okrepit ozemeljsko povezavo med FRA in Osmanskim cesarstvom -KONEC: 1813 bitka pri Leipzigu- AC premaga Napoleona
 • ORGANIČNI DEKRET

  ORGANIČNI DEKRET
  • Je pogodba za prekinitev z Avstrijsko upravo/ureditvijo
  • na čelu IP generalni guverner: Auguste de Marmont
  • province-> distrikti-> kantoni-> občine
 • Period: to

  SLOEVENSKO NARODNO GIBANJE V PREDMARČNI DOBI

  Kraljestvo Ilirija
  - 1813 ukinitev IP-> nazaj pod AC
  - obdržali nekatere francoske reforme
  - čas Matternichovega absolutizma1815- 1848
 • DINAMIKA IZSELJEVANJA- MISIONARJI

  DINAMIKA IZSELJEVANJA- MISIONARJI
  • posamezno se izseljujejo: F. Baraga
  • spraševali so posamezne družin, če bi se z njimi preselili v ZDA
 • Period: to

  ABECEDNA VOJNA

  • Bila je črkopisna, jezikoslovna in kulturno-literarna polemika
  • Jernej Kopitar- zamisel o enotnem črkopisu za vse J slovane
  • posledice: slovenščina postala bolj pogosta, povečala se je potreba po enotnem knjižnem jeziku (slo. slovnica), črkopis- Kopitar, slovnica- Janežič-> dobimo svojo pisavo
  • bohoričica je po abecedni vojni postala -dajčica, gajica in metelčica
 • Period: to

  NARODNO BUDITELJSKI KROGI V PREDMARČNI DOBI

  • Bleiweisov krog- pomen: prvi časopis, ki je uporabljal gajico, širil je narodno zavest, edini časopis, ki je izhajal v slo. jeziku v tem obdobju, širil jezik med kmeti
  • Prešernov krog: narodno buditeljske pesmi (enotnost naroda), širjenje slo. jezika med izobraženci
  • Ilirsko gibanje: da bi višje šolstvo pisali v Ilirskem jeziku, nabožne, poučne knjige bi bile še vedno v slovenščini
 • PROGRAM ZADINJENE SLOVENIJE

  PROGRAM ZADINJENE SLOVENIJE
  • glavna zahteva političnih programov Slovencev
  • program zavrača idejo, da smo Slovenci del nem. zaveze
  • pomembne temeljne človeške pravice, svoboda tiska
  • težave: program ni bil množičen-> premalo množic, ki so se z njim strinjale, niso sklicevali zborov, niso imeli voditelja, vodstva
 • SPREMEMBE Z REVOLUCIJO 1848

  SPREMEMBE Z REVOLUCIJO 1848
  • prve moderne volitve na slovenskem leta 1848 -> davčni cenzus- volili tisti, ki plačajo dovolj davka ali tisti, ki so dovolj izobraženi in MOŠKI!
  • zakon o zemeljski odvezi-> odprava fevdalizma
  • ukinitev cenzure-> izhajajo novi časopisi
 • KONKORDAT

  KONKORDAT
  • konkordat s cerkvijo ->dobijo nadzor nad šolstvom
 • OKTOBRSKA DIPLOMA

  OKTOBRSKA DIPLOMA
  • Franc Jožef -> odpravi absolutizem => ustavna monarhija
 • ČITALNICE

  ČITALNICE
  • to so bile kulturne prireditve v slovenskem jeziku, nastale zaradi neuspeha na volitvah z namenom širjenja narodnega programa in jezika
  • nastajale so v mestih, vaseh
  • prirejali so jih v predavalnicah, gostilnah...
  • slovenski jezik v šolah, sodiščih, uradih drugje ne
  • zaton: konec 19. stoletja, nastajajo politične stranke, ki prevzamejo vlogo čitalnic
 • FEBRUARSKI PATENT

  FEBRUARSKI PATENT
  AO postane centralizirana => povsod enaki zakoni...
 • VOLITVE V DEŽELNE ZBORE

  VOLITVE V DEŽELNE ZBORE
  • na volitve Slovenci niso bili pripravljeni RAZLOGI:
  • niso imeli ustreznih kandidatov za katere bi lahko glasovali
  • bili so brez političnega programa- ni propagande- Slovenci se potegujejo v dvoje
 • TELOVADNO DRUŠTVO JUŽNI SOKOL

  TELOVADNO DRUŠTVO JUŽNI SOKOL
  • ob športni so širili program zedinjene Slovenije
 • KNJIŽNA ZALOŽBA SLOVENSKA MATICA

  KNJIŽNA ZALOŽBA SLOVENSKA MATICA
  • Slovenska matica je znanstvena & kulturna ustanova in 2. najstarejša slovenska založba
 • DRAMATIČNO DRUŠTVO

  DRAMATIČNO DRUŠTVO
  -1. dramsko društvo izključno v slovenskem jeziku
  - Janez Bleweis, E. Kristan, L. Toman => najpomembnejši ljudje, ki so sodili v politiki
 • VOLITVE LETA 1867 IN UVEDBA DUALIZMA

  VOLITVE LETA 1867 IN UVEDBA DUALIZMA
  • širila se je volilna pravica med manj premožne sloje, uvede se dualizem
  • 1867 -> volitve v deželne zbore = > izdelan vodilni program (kandidati za vse volilne okraje, volilno geslo VSE ZA DOM VERO IN CESARJA
  • dualizem Slovencem ni bil všeč, a so ga vse eno morali upoštevati
 • Period: to

  TABORSKO GIBANJE

  • to so bila velika množična zborovanja na prostem
  • namen- širjenje programa zedinjene Slovenije med kmete,
  • 1. tabor v Ljutomeru
  • vsi tabori na etičnih mejah
  • med leti organizirali 18 taborov, pridružijo se staro Slovenci
  • POSLEDICE: krepijo narodno zavest, po mnenju Avstrijcev povzročajo razkol med Nemci in Slovenci, večat nadzor med staro in mlado Slovenci
 • PRVA FAZA INDUSTRALIZACIJE

  PRVA FAZA INDUSTRALIZACIJE
  • prihod južne železnice leta 1848 v Ljubljano- s tem so se razvili naši kraji, omogočala je hiter transport surovin, spodbujala ustanavljanje podjetij, ki so bila tesno povezana z železniško mehanizacijo
  • parni stroj
  • rudarstvo, železarstvo, lesna industrija, usnjarstvo, papirna industrija, steklarstvo, tobačna in prehrambna industrija
 • DRUGA FAZA INDUSTRALIZACIJE

  DRUGA FAZA INDUSTRALIZACIJE
  • cestno omrežje, avtomobil, telefonsko omrežje
  • turizem
 • VOLITVE V DEŽELNI ZBOR

  VOLITVE V DEŽELNI ZBOR
  • volitve so postale neposredne- Slovencem bi morale prinesti uspeh, ampak so prinesle razdor med staro in mlado Slovenci
  • oboji doživijo neuspeh
 • Period: to

  TAFFEJEVA VLADA

  • slovenski poslanci nastopajo enotno
  • mladoslovenci so popuščali Staro Slovencem
  • politični skupini začneta sodelovati -> konzervativno klerikalna politika od 1873 do konca 19. stoleja
 • KATOLIŠKA NARODNA STRANKA (SLS)

  KATOLIŠKA NARODNA STRANKA (SLS)
  • konservativna
  • program: kleriklanost, krščanske vrednotena 1. mestu so za širitev slovenskega jezika zavzemajo za program Zedinjene Slovenije, želijo izboljšati položaj
  • voditelji- Karel Klun, Ivan Šušterič
  • geslo: ˝vse za vero, dom in cesarja˝
 • NARODNO NAPREDNA STRANKA (NNS)

  NARODNO NAPREDNA STRANKA (NNS)
  • liberalizem- med meščani
  • program- program Zedinjene Slovenije, vezan na širitev človekovih pravic
  • splošna volilna pravica
  • voditelji: Tavčar, Hribar
  • geslo: ˝ vse za domovino omiko in svobodo˝
  • časopis- slovenski narod
  • telovadno društvo Sokol
 • JUGOSLOVANSKA SOCIALDEMOKRATSMA STRANKA (JSDS)

  JUGOSLOVANSKA SOCIALDEMOKRATSMA STRANKA (JSDS)
  • socialistično usmerjeno delavsko gibanje
  • program- zrušitev kapitalizma, vzpostavitev socialistične družbe, izboljšati položaj delavstva- 8urni delovnik, višje mezde, proste nedelje, prepoved dela otrokom mlajšim od 14 let, širjenje moške volilne pravice
  • združena družina
  • voditelj Etbin Kristan
  • geslo: ˝ delo čast in oblast˝
  • telovadno društvo Svoboda
 • LONDONSKI SPORAZUM

  LONDONSKI SPORAZUM
  • prestop ITA k antantnim silam, ker antante ITA ponudijo ozemlje, ki si ga želi
  • pridobitev: Triglav, Logatec, Snežnik, zahodno od Rjeke, Cres, Lošinj, okolica Zadra, Lastovo
 • SOŠKA FRONTA

  SOŠKA FRONTA
  • odprtje-> ITA napove vojno AO
  • od Rombona, po reki Soči do Timave v Jadranskem morju
  • AO poveljnik Boroević
  • ITA poveljnik Luigi Cadorno
  • 11 ofenziv s strani ITA vojske
 • KONEC SOŠKE FRONTE

  KONEC SOŠKE FRONTE
  • boji so se končali leta 1917, frontna črta se je premaknila na reko Pijavo
  • v treh dneh uničili ITA armado
  • vojaki se zakopljejo v jarke in se obstreljujejo, frontna črta se ne premika več, obstreljujejo se do leta 1918
 • 12 OFENZIVA- čudež pri Kobaridu

  12 OFENZIVA- čudež pri Kobaridu
  • začetek zaradi napada z granatnim Fosegnom
  • skupna akcija AO in NEM
  • imenuje se čudež zaradi hitrih uspešnih napadov AO+NEM, veliko smrtnih žrtev, hude posledice, ljudi, pokrajina