Bernat Desclot

By IvanOme
  • 1200

    El món occidental als segles XIII i XIV

    Els segles XIII i XIV l'Europa del nord i de l'oest comença a configurar-se com la coneixem actualment: al nord s'agrupen els estats escandinaus i, a l'oest, les fronteres d'Anglaterra i de França se situen aproximadament, en el mateix lloc que ara. Alemanya està dividida en petits estats independents per damunt dels quals els troba la figura de l'emperador.
  • 1300

    La Corona d'Aragó als segles XIII i XIV

    Després de la derrota de Muret (1213), que acaba amb la influència catalana sobre els territoris occitans amb excepció del Roselló i la Cerdanya i la ciutat de Montpeller, la Corona d'Aragó, a partir del regnat de Jaume I i al llarg d'aquests dos segles, dedica els seus esforços a conquerir el regne de València (1238), conquesta que dóna per finalitzada la seva reconquesta de les terres peninsulars, i a la seva expansió a la Mediterrània amb les conquestes de les Balears (1235).