ANTIGUA ROMA

 • 510 BCE

  REPÚBLICA ROMANA

  REPÚBLICA ROMANA
  La República Romana fou el període de la civilització romana en què la forma de govern era la república.
  Va començar amb l'expulsió de l'últim monarca el 510 aC i va acabar a l'any 275 (a.C.).
  Luci Tarquini, va ser el setè i darrer rei de Roma, va acabar amb la subversió, per mitjà de guerres civils, i la instauració de l'Imperi Romà.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 476 BCE

  CAIGUDA DE L'IMPERI ROMA D'OCCIDENT

  CAIGUDA DE L'IMPERI ROMA D'OCCIDENT
  La Caiguda de l'Imperi Romà és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476.
  Roma seguia dominant un extens imperi, que tenia com a eix el mar Mediterrani. La civilització romana s'estenia des del Rin i el Danubi fins al Sàhara, des de l'occident d'Hispània fins a Mesopotàmia.
  L'Imperi d'Orient es va salvar de la invasió germànica.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 264 BCE

  COMENÇA PRIMERA GUERRA PUNICA

  COMENÇA PRIMERA GUERRA PUNICA
  La primera guerra púnica va ser entre la Republica Romana i Cartago pel domini del mediterrani. https://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Civilitzacions_Antigues
 • 246 BCE

  CIUTATS QUE DEPENEN DE ROMA

  CIUTATS QUE DEPENEN DE ROMA
  Iniciada l'expansió territorial romana moltes ciutats van passar a dependre de Roma.La majoria de les ciutats sotmeses a discreció ho van ser després de la Primera Guerra Púnica. https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 96 BCE

  COMENÇA ELS REGNATS DELS CINC BONS EMPERADORS

  COMENÇA ELS REGNATS DELS CINC BONS EMPERADORS
  A l'any 96 comencçaven a regnar 5 bons emperadors que es deien :
  NERVA
  TRAJÀ
  ADRIÀ
  ANTONI PIUS
  MARC AURELI
  Aquests emperadors van donar estabilitat durant els anys que van estar al poder . Després d'aquesta etapa va començar l'anomenada crisi del segle III en què van regnar 26 emperadors en 50 anys. https://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Civilitzacions_Antigues
 • 27 BCE

  CULTURA ROMANA

  CULTURA ROMANA
  La cultura romana va ser el resultat d'un importants civilitzacions diferents: la cultura grega i les cultures desenvolupades a van contribuir a formar la cultura i l'art dels romans. El llati va ser la llengua comuna de tots els pobles sotmesos a Roma.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Cultura_romana
 • 24 BCE

  EL COMERÇ A ROMA

  EL COMERÇ A ROMA
  L'Escítia servia de trànsit per les mercaderies de Germània arribaven l'ambre i pedres precioses; d'Ístria i Rècia procedia el vi dolç i aromàtic; d'Il·líria, les pells i bestiar; de Nòrica el ferro; de les Gàl·lies, cabres, cavalls, llana i or; dels Pirineus, teles i draps; d'Hispània, plata, mel, alum, cera, safrà, peix, blat, cànem ...
  Amb Claudi es va iniciar la concessió de monopolis comercials
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 9 BCE

  ON VA CRÈIXER ROMA ?

  ON VA CRÈIXER ROMA ?
  La ciutat de Roma va crèixer dels assentaments a la vora del riu Tíber, un encreuament de tràfic i comerç.
  Roma va ser fundada probablement durant el segle IX aC per dos membres de les tribus centrals italianes: els llatins i els sabins. Despres de que set reis governaren, el Senat va determinar que cap altre rei governaria Roma i es va establir el sistema republicà.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 1 CE

  EXERCIT ROMÀ

  EXERCIT ROMÀ
  Durant quatre mesos els nous reclutes eren sotmesos a un entrenament implacable:
  Primer se'ls ensenyava a desfilar marcant el pas.
  Després se'ls portava de marxa, forçant-los al màxim fins que fossin capaços de recórrer 20 milles romanes, 30 km, en cinc hores.
  Després haurien de recórrer la mateixa distància carregats amb tot el seu equip,
  L'entrenament continuava fins que eren capaços de recórrer 24 milles, 36 km, en cinc hores.
 • 261

  MARINA ROMANA

  MARINA ROMANA
  La marina romana era la força naval de la Roma Antiga. La marina romana es va crear en temps de la República Romana. L'any 311 aC es va instituir la figura dels almiralls per dirigir la petita marina romana, formada per uns pocs vaixells i pels contingents marítims de les ciutats aliades que posseïen marina.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Marina_romana