ah

  • Period: to

    El Sexenni Democràtic (1868-1874)

  • La Monarquia d'Amadeu I (1870)