Mv5bmtmwmmi5ntutmwfizi00yji5lwjhzdqtmta5mzhknwnjmmfkxkeyxkfqcgdeqxvynjuxmjc1otm@. v1

Adolf Hitler

By žiga
  • Adolf Hitler

    Adolf Hitler
    rojen leta 1889