Spirit

De eneglske kolonier i Amerika løsriver sig

By henning
 • Religiøse invandre den nye verden

  Religiøse invandre den nye verden
 • Efter syvårskrigen

  Efter syvårskrigen
 • Skatten kom

  Skatten kom
 • Teselskabet i Boston

  Teselskabet i Boston
 • USA'a forfatning træder i kraft

  USA'a forfatning træder i kraft
  Forfatningen levede op til de mest moderne demokratiske principper i tiden – indeholder lige og almindelig valgret for alle (frie mænd), folkesuverænitetsprincippet og Montesquieus principper om magtens tredeling.
 • Period: to

  USA'a første præsident

  Georg Washington (1732-99) bliver USA's første præsident
  Han var den militære øverstbefalende under Uafhængighedskrigen og en central figur i arbejdet med at skrive USA’s forfatning
  Han var præsident fra 1789 til 1797