News1 779140651226044

יצחק רבין-מוחמד ו4

By zait266
 • יום הולדתו

  יום הולדתו
  1במרץ 1922
 • יצחק רבין לפני מותו

  יצחק רבין לפני מותו
  רבין נולד בירושלים לנחמיה ורוזה רבין
 • היכן למד

  היכן למד
  בבית ספר יסודי "בית חינוך"בתל אביב
 • היכן למד

  היכן למד
  רבין למד בבית ספר תיכון "כדורי"בירושלים
 • יצחק רבין סיים בית ספר

  יצחק רבין סיים בית ספר
  סיים רבין בית ספר כדורי כחניך מצטיין
 • תפקידים צבאיים

  תפקידים צבאיים
  רבין מונה לסגן מפקד הגדוד הראשון של הפלמ"ח