Rabin

ציר זמן ליצחק רבין

By gefen26
 • יצחק רבין נולד

  יצחק רבין נולד בירושלים
 • לימודים

  לימודים
  למד ב"בית חינוך לילדי עובדים" בת"א ובבית הספר החקלאי כדורי
 • פעילות בשירות הצבא הבריטי

  פעילות בשירות הצבא הבריטי
  מלחמת העולם השניה הצטרף רבין לפלמ"ח, ובין היתר נשלח להשתתף בפלישה הבריטית ללבנון וסוריה
 • מונה לרמט"כל

  מונה לרמט"כל
  מונה לרמטכ"ל השביעי של צה"ל
 • מונה לראש ממשלה

  ביוני 1974 מונה כראש ממשלה
 • ההתפטרות מראשות הממשלה

  יצחק רבין התפטר מראשות הממשלה
 • מונה לשר הביטחון

  מונה יצחק רבין לשר הביטחון
 • החזרה לראוש הממשלה

  מונה שנית רבין לראשות הממשלה וכהן כראש ממשלה וכשר הבטחון
 • נחתם הסכם אוסלו

  נחתם הסכם אוסלו
  יצחק רבין חתם הסכם אוסלו
 • רצח יצחק רבין

  יצחק רבין נרצח בכיכר מלכי ישראל