Rabin yizhak (1)

יצחק רבין ז"ל

 • 2016 BCE

  כתבו 6 עובדות שלמדתם מתוך הסרטון.

  1.יצחק רבין נולד בשנת 1922 במרץ 1
  2. יצחק רבין הגיעה מרוסיה(אוקרינה) לישראל
  3. יצחק רבין הפליג לארץ ישראל עם מתנדבי הגדוד העברי, נחוש בדעתו להתיישב בארץ.
  4.אמו של יצחק רבין, רוזה, נולדה למשפחת כהן בשנת 1890 במוהילב שברוסיה הלבנה
  5.צחק רבין כבן שנה, עברה משפחתו לגור בחיפה ולאחר מכן בתל-אביב. רחל, אחותו, נולדה בשנת 1925.
  6. יצחק רבין נרצח מיגאל אמיר
 • מתי יצחק רבין נולד?

  מתי יצחק רבין נולד?
  צחק רבין נולד בירושלים ב- 1 במארס 1922, א אדר תרפב, הוריו, נחמיה ורוזה היו חלוצים שעלו לארץ-ישראל מרוסיה. המשפחה עברה לתל אביב, בשנת תרפה, 1925 נולדה אחותו רחל. הוריו עסקו בפעילות התנדבותית וציבורית רבה. אמו חלתה במחלה קשה, וכשהיה בן 15, נפטרה.
  יצחק למד בבית-הספר בית החינוך לילדי עובדים בתל-אביב בית-הספר הזה הדגיש את אהבת הארץ ואת אהבה האדמה והחקלאות
 • תפקידים

  1.היה ראש ממשלה
  2. היה רמתקל
  3. היה נשיא לשנה אחת
 • רוזה כהן

  רוזה כהן נולדה ברוסיה כשהיה ברית המואצות כשהיא יצאה מש היא טסה לישראל