Αρχείο λήψης

ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΥΣΝΤΙΝΟΣ

 • Γέννηση

  Γέννηση
  Αλεξάνδρεια
 • Σπουδές Λονδίνο

  Εμπορικό λύκειο Ερμής
 • Κωνσταντινούπολη

  Τα πρώτα ποιητικά σκιρτήματα
 • Ενασχόληση με τη δημοσιογραφία

  Έσπερος, Ομόνοια
 • Παρίσι

  Εξέδωσε <τα Τείχη>
 • Αθήνα

  Επαφή με λογοτέχνες και ποιητές
 • Αλεξάνδρεια

  Εκδοση πρώτης ποιητικής συλλογής
 • Αθήνα

  Β΄ τεύχος ποιητικής συλλογής
 • Έκδοση 21 ποιημάτων

 • Αθήνα

  Έκδοση τρίτης ποιητικής συλλογής
 • Αθήνα

  Τιμήθηκε από τον Πάγκαλο με το παράσημο του Φοίνικος και εξέδωσε το περιοδικό Αλεξανδρινή και Τέχνη
 • Αλεξάνδρεια

  Γνωριμία με τον Καζαντζάκη και την Κοτοπούλη
 • Αθήνα

  Ιατρική διάγνωση για καρκίνο του λάρυγγα
 • Αλεξάνδρεια - Θάνατος

  Πεθαίνει από εγκεφαλική συμφόρηση