26/11/2022

 • Period: 1600 BCE to 1600 BCE

  Kroppspråk

  skicka olika meddelanden med hjälp av kroppen (kroppspråk) det gör man genom olika reaktioner och signaler.
 • Period: 1600 BCE to 1600 BCE

  Visselspråk

  Vissel språk var också ett sätt att kommunicra, visslingar kan höras på kilometer långt avstånd. Visselspråket har sex ljud, två för vokaler och fyra för konsonanter.
 • Period: 1599 BCE to 1600 BCE

  Eld och rök

  Man använde också eld och rök för att skicka olika signaler.
 • Period: 1599 BCE to 1600 BCE

  Musikinstrument

  Musikinstument t.xe trommor närverlurar för att skick budskap över låga sträckor.
 • Period: 1400 BCE to 1400 BCE

  Sumerska skrifter

  För 5000 år sedan så började det först skriftspråket, dem första
  människorna som började med skriftspråket var sumererna, de bodde i Mesopotamien nu varande Irak. Skrifterna var inte bokstäver som vi har idag men de var (sumerska kilskrift).
 • Period: 1400 BCE to 1400 BCE

  Hieroglyferna

  Samtidigt när sumererna började med kilskrift så började man med (hieroglyferna) i Egepten. Man ritade på stenen men dem här hieroglyferna såg ut mera om bilder.
 • Period: 1200 BCE to 1200 BCE

  Alfabetet

  1200 f.K.r kom fenicierna i nu varande Libanon på att börja använda alfabetet och att värje taken stod för en konsonant. Grekarna förbättrade systemet med att lägga till vokaler, romarna lånade alfabetet men gjorde om boksaverna lite. då har man gjort de bokstaverna som vi använder idag.
 • Period: 1200 BCE to 1200 BCE

  Papper

  Efter som stenar var svåra att skriva på, kom man på att skriva på papyrus, efter som den kunnde bara växa i Afrika, Romariket eller resten av Europa, blev de spesiella. Pargament var också ett vanligt skriv matriela och den var torkade djurhudar. Dem vanligaste papper uppfann kineserna på 100 talet e.Kr.
 • Period: 1100 to 1100

  Boktryckarkonsten

  Det gjorde man med träplattor som spegelvänd har man skruvi in skrivtecken, som man doppar i en svart farje (bläck) och sidan sätter man den i en maskin, läger ett papper på träplattorna som man har lagt spegelvänd och börjar trycka ner för att färjen som är på träplattorna ska fasna på pappret. innan det satt munkar och skriv av böcker med egen hand.
 • Period: to

  Telegrafen

  i slutet av 1830 talet var man klar med den förstsa telegrafen och morsealfabeten som var alfabete för (telegrafen), man skickar medelenden genom att det finns en strömbrytare och man trycker ner och strömen börjar gå igenom ledningen som går till motagaren, sedan är det en elektrisk magnet som drar ner en panna mot en rollande pappersremsa som det blir punkter och linjer på och det beror på hur länge men har tryckt ner strömbrytaren.
 • Period: to

  Telefon

  År 1876 presenterade Alexander Graham Bell (telefonen)
 • Period: to

  Fotografen

  Thomas Alva Edison skapade fotografen som man kunde spara ljud och musik.
 • Period: to

  Radiovågor

  I slutet av 1800 talet insåg vetenskspsmänen insåg att ljus är också vågor och att det finns andra vågor som är osynliga. År 1886 Heinrich Hertz lyckades sända och fånga denna typen av vågor (radiovågor).
 • Period: to

  Grammofonen

  År 1887 uppfann Emile Berlier grammofonen den liknar fotografen men har platta skivor iställlet som är lättare och använda.
 • Period: to

  Television

  Nu börjar man exprimentera med television men en bild är mycket mer komblicerad än ett ljud. Teven fungerar genom att det kommer signaler från tv-kameran som styr tre elektronsnålar, en för varje färg som sveper över tv-rutan och ritar upp bilden. När man ska skicka en bild radiovågor eller elektrisk ström så kan man inte skicka den på en gång man måste ta den i olika delar i ordning.
 • Period: to

  Tv-kamera

  För att teven skulle fungera så behövde man något som kan spegla bilden i den och det var tv-kameran som kan göra det tv-kameran var en stråle av elektrisitet, och den funkar genom att ljuset från motivet går in genom linsen och speglas till tre olika kamerarör för rött,blåt och grönt i varje rör sveper en elektronstråle över motivet och känner efter var den färgen finns, sidan blir det en elektrisk signal som skickas iväg med radio vågor.
 • Period: to

  Dator

  Nu börjar man med att fungera digitalt och det betyder att strömen ska ha bara två lägen och det är ettor och nollor, dem fungerar typ som morsealalfabete streck och prikor. Den första digitala dator byggdes år 1946, den fick namnet ENIAC. Dn består av 18 000 radiorör och fyllde en stor sal. radiorören fungerade som ventiler som styras att släppa fram eller stoppa strömen.
 • Period: to

  Satillet

  I oktober 1957 sände man upp världens första satillet (suptnik). Det var ett föremål som cirklar i ett bana runt gjorden som månen gör. Satilleten gav oss många kunskaper om rymden och om våran planet.
  Dem som vi har nytta av är kommunikationssatilleter, dem skickar signaler mellan två ställen på jordklotet.
 • Period: to

  Internet

  Internet är ett nätverk av ledningar mellan datorer över hela världen.Som gör att vi kan skicka medeladen eller hämta information från andra datorer.

  Internet började utveklas år 1969, internet utveklas jätte snabbt och får hela tiden nya användnings områden.
 • Period: to

  Nu

  Efter all denna utveklingen kommer vi till dagens sätt ett kummunicera, om man tänker nu har mycket har vi utveklats så har vi utveklats mycket bara under dem senaste 25 år, vi har fått nya sätt och hjälp medel att kommunicera med varandra. mobiltelefon, internen och dator är dem nya hjälp medel som vi fick.
  Nu kan man hitta all information man vill ha i bara några sekunder och man har allt i sin mobil telefon, nu är det lättare att kommunicera med varandra.