2. svetovna vojna na Slovenskem

Timeline created by B_Jan
In History
 • Nemčija napade Poljsko – začetek 2. svetovne vojne

 • Pristop Jugoslavije k trojnemu paktu

 • Državni udar v Jugoslaviji

  Državni udar v Jugoslaviji
 • Napad sil osi na Jugoslavijo

  Napad sil osi na Jugoslavijo
 • Izbrani vir: RAZGLAS BANA IN NARODNEGA SVETA ZA SLOVENIJO

  Izbrani vir: RAZGLAS BANA IN NARODNEGA SVETA ZA SLOVENIJO
  Vir: Slovenec, 12. 4. 1941.
 • Izbrani vir: PROGLAS CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE Z DNE 15. APRILA 1941 NARODOM JUGOSLAVIJE OB OKUPACIJI (zaključek)

  Izbrani vir: PROGLAS CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE Z DNE 15. APRILA 1941 NARODOM JUGOSLAVIJE OB OKUPACIJI (zaključek)
  Vir: Dokumenti ljudske revolucije na Slovenskem. Knjiga 1 – marec 1941–marec 1942. (1962). Ljubljana, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani.
 • Kapitulacija jugoslovanske vojske

  Kapitulacija jugoslovanske vojske
 • Ustanovitev PIF (OF)

  Ustanovitev PIF (OF)
 • Okupacijski sistemi na Slovenskem

  Okupacijski sistemi na Slovenskem
 • Začetek državljanske vojne na Slovenskem

  Začetek državljanske vojne na Slovenskem
 • Izbrani vir: PROTIKOMUNISTIČNI LETAK »JUNAŠTVO IN SVOBODA POD OF!«

  Izbrani vir: PROTIKOMUNISTIČNI LETAK »JUNAŠTVO IN SVOBODA POD OF!«
  Vir: Arhiv Republike Slovenije, 1898 Slovenska ljudska stranka 1942–1945, f. 124, m. 124/3, Junaštvo in svoboda pod OF!.
 • Izbrani vir: NAVODILA ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA Z DNE 2. AVGUSTA 1942 POVERJENIŠTVU CK KPS ZA LJUBLJANO O BOJU PROTI BELI GARDI (odlomek)

  Izbrani vir: NAVODILA ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA Z DNE 2. AVGUSTA 1942 POVERJENIŠTVU CK KPS ZA LJUBLJANO O BOJU PROTI BELI GARDI (odlomek)
  Vir: Dokumenti ljudske revolucije na Slovenskem. Knjiga 3 – avgust 1942–oktober 1942. (1966). Ljubljana, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani.
 • Priznanje partizanov kot soborca v zavezniški koaliciji (z VB, ZDA, SZ)

 • Kapitulacija Italije

 • Ustanovitev Slovenskega domobranstva

  Ustanovitev Slovenskega domobranstva
 • Izbrani vir: PRISPEVEK IZ ČASNIKA SLOVENEC

  Izbrani vir: PRISPEVEK IZ ČASNIKA SLOVENEC
  Vir: Slovenec, 23. 3. 1944.
 • Sporazum Tito-Šubašić (Viški sporazum)

 • Imenovanje nove jugoslovanske vlade s predsednikom Titom

 • Kapitulacija Nemčije

  – umik slovenskih domobrancev in več tisoč civilistov na avstrijsko Koroško (k Britancem)
 • Konec 2. svetovne vojne na Slovenskem

  – smrtne žrtve na Slovenskem (april 1941–maj 1945): 67079 (zaradi vojnega in revolucionarnega nasilja ali posledic vojne [https://www.sistory.si/zrtve]