J0212061

קהילת עולי ברית המועצות במעלה אדומים

 • מרד עממי

  מרד עממי
  בפברואר פרץ מרד עממי מול הצאר. הצאר ניקולאי השני ויתור על הכס המלוכה, השרים שלו נאצרו והשלטון הועבר לממשלת המעבר עד לכינון האספה המכוננת.
 • מהפיכה הבולשביקית

  מהפיכה הבולשביקית
  באוקטובר 1917 התחוללה המהפכה הבולשביקית. במהפכה זו הבולשביקים (הקומוניסטים), בראשות ולדימיר איליץ' לנין, הפילו את ממשלת המעבר ותפסו את השלטון. מהפכת אוקטובר הביאה להקמת שלטון קומוניסטי דיקטטורי ברוסיה. בשנת 1922 רוסיה הופכת לבריה”מ אשר התקיים עד 1991.
 • מלחמת העולם השנייה בברית המועצות

  לפחות 2.5 מיליון יהודי בריה"מ נספו בשואה. ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בבריה"מ למעלה מ-3 מיליונים יהודים. הגרמנים ראו בהשמדת היהודים יעד מרכזי, ולכן ניסו לחסלם מיד אחרי הכיבוש. לכוחות הצבא הגרמנית התלוו פלוגות שמטרתן הייתה לטבח במהירות את יהודי בריה"מ. במקומות אחדים הוקמו גטאות, שתושביהם הועסקו בעבודות כפייה ונרצחו לאחר מספר שבועות או חודשים.
  מאות אלפי יהודים שירתו בצבא האדום, ו-161,000 מהם זכו באותות הצטיינות שונ י<a href='http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft Word - 5336.pdf' >יד ושם</a
 • רדיפות היהודים בתקופת השלטון של ייוסיף סטאלין

  רדיפות היהודים בתקופת השלטון של ייוסיף סטאלין
  המועצות בברית המלכות הרוגי לאחר מות לנין בשנת 1924 על לשלטון ברוסיה הסובייטית ייוסיף סטלין. הוא הטיל משטר אחזרי. בין הקורבנות שלו היו גם יהודים. רדיפות של סטלין פגעו ביהודים במיוחד אחרי השואה. בין הקורבנות היו השחקן הידוע ויו"ר הוועדה היהודי האנטי פשיסטי שלמה מיכאלס, המשורר ומנהיג יהודי פרץ מרקיש, מש