Zgodovinski časovni trak

 • Period: 25,000 BCE to 40,000 BCE

  Prazgodovina

 • 3500 BCE

  Nastanek prvih civilizacij

 • Period: 3500 BCE to 476

  Stari vek

 • Period: 2200 BCE to 1120 BCE

  Predhomerska doba

 • Period: 2200 BCE to 1120 BCE

  Predhomerska doba

 • Period: 1120 BCE to 776 BCE

  Grška temna doba

 • 800 BCE

  Nastanek Grških Polisov

  Polis (starogrško πόλις) je naziv za mestno državo v času stare Grčije. Značilno je, da je poleg mesta obsegala tudi podeželje. Imele so okoli 10.000 prebivalcev in merile do 100 km² (izjema sta Atene (2550 km2) in Antična Šparta (8440 km2)). Središče polisa je bil trg ali agora (ἀγορά). Prvi polisi so nastajali v 8. stoletju pr. n. št. v Mali Aziji.
 • Period: 776 BCE to 500 BCE

  Arhaična Grčija

 • 753 BCE

  Ustanovitev Rima

  Zgodba o ustanovitvi Rima je opisana v tradicionalnih zgodbah, ki so jih že stari Rimljani ohranjali kot najzgodnejšo zgodovino svojega mesta v smislu legend in mitov. Najbolj poznan od teh mitov in morda najbolj znan od vseh rimskih mitov je zgodba o Romulu in Remu, dvojčkih, ki jih je kot dojenčke volkulja dojila v 8. stoletju pred našim štetjem [1].
 • Period: 509 BCE to 27 BCE

  Rimska Republika

 • Period: 500 BCE to 323 BCE

  klasična Grčija

 • Period: 264 BCE to 146 BCE

  Punske vojne

 • Period: 232 BCE to 146 BCE

  Helenistična Grčija

 • Period: 146 BCE to 324

  Rimska Grčija

 • Period: 100 BCE to 44 BCE

  Gaj Juli Cezar

 • Period: 63 BCE to 14 BCE

  Gaj Oktavijan August

 • Period: 27 BCE to 467

  Rimsko Cesarstvo

 • 324

  Rimska imperji se razdelin na z in v del

 • Period: 324 to 1453

  Bizatinsko cesarstvo

 • Period: 356 to 323

  Aleksander Veliki

 • Period: 476 to 1492

  Srednji vek

 • Period: 499 to 479

  Grško Perzijsko vojne

 • Period: 527 to 565

  Cesar Justinijan I.

 • 622

  začetek Islam

 • Period: 623 to 828

  Karantanija

 • Period: 711 to 1492

  Rekonkvista

 • 1054

  Velika Shizma

  élika shízma ali vzhódni razkòl označuje razkol, ki je razdelil krščanski svet na rimskokatoliški in pravoslavni del. Čeprav navadno kot letnico razkola navajajo leto 1054, ko sta papež Leon IX. in patriarh Mihael I. izobčila drug drugega, pa je bil vzhodno-zahodni razkol pravzaprav posledica daljšega obdobja stopnjevanja napetosti med obema cerkvama.
 • Period: 1095 to 1272

  Križarske vojne

 • Period: 1300 to

  Humanizem in Renesansa

 • Period: 1322 to 1435

  Celjski grofje

 • 1348

  EPIDEMIJA KUGE

  Kapljično kugo povzorča bakterija Yersinia pestis, ki se širi po zraku; črna smrt pa je morda že naslednja oblika, ki se širi od osebe do osebe s stikom prek dihanja in kašljanja, ko se izločajo kapljice, in povzroča vnetno kugo ali pljučno kugo.[2][3] Bubonsko kugo povzroča bakterija Yersinia pestis in se širi prek pika bolh; med izbruhi črne kuge je verjetno dobila tudi drugotno obliko, ki se je širila s stikom od osebe do osebe prek kapljic pri izdihanju ali kašljanju.
 • Period: 1408 to

  Turški vpadi

 • Period: 1478 to

  Kmečki upori

 • Period: 1492 to

  Novi vek

 • 1517

  Reformacija

  Zadnja zahteva je pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na slovensko književnost. V obdobju reformacije so se pojavile prve slovenske knjige. Leta 1550 je protestant Primož Trubar izdal Abecednik in Katekizem. Pomembni deli sta tudi Bohoričeva slovnica Zimske urice in Kreljeva Otročja biblija. Nastajali so prevodi Svetega pisma v številne evropske jezike, v slovenščino je Sveto pismo prevedel Jurij Dalmatin.
 • 1550

  Prvi slovenjski knjigi

  Trubar je bil osrednja osebnost reformacije na Kranjskem, znan pa je predvsem kot avtor prvih natisnjenih knjig v slovenskem jeziku, Katekizma in Abecednika (1550). Od vse protestantske knjižne produkcije v slovenščini je napisal polovico in uredil dve tretjini del. Protestantska književna tradicija je tako močno zasenčila katoliško, da se je morala le-ta nasloniti na protestantska dela tudi potem, ko je s protireformacijo katolištvo prevladalo nad protestantizmom.
 • Period: to

  Ludvik XIV. Absolutizem

 • Period: to

  Razsvetljenstvo

 • Period: to

  Sodobnost