Verdensbilledets historie

 • 100

  Ægypternes beskrivelse af verden

  Ægypternes beskrivelse af verden
  Ca. 4000 år før Kristi fødsel
  Ægypterne er de første som forsøger at beskrive verdens opbygning. De formulerede et mytologisk verdensbillede. naturfænomenerne skildres som om de var personer, guder. Jorden forestillede gudedommen Geb, der ligger fladt udstrakt. Himmelhvælvingen udgøres af gudinden Nut. Solen fødes af Nuts skød og om aften opsluges solen af hendes mund.
  Årstidernes hos ægypterne var meget præcis: 1=12 måneder af 30 dage + 5 overskydende dage = 365 dage.
 • 150

  Ptolemaios Klaudios

  Ptolemaios Klaudios
  100-170 efter kristi fødsel
  Ptolemaios Klaudios
  I det ptolemæiske verdensbillede er Jorden det ubevægelige centrum for Universet. Planeterne bevæger sig i epicykler (mindre cirkler) og kredser rundt om jorden, det samme gør solen. Det Ptolemæiske verdensbillede var anerkendt helt frem til Kopernikus’ verdensbillede (1543).
 • 350

  Geocentriske verdensbillede

  Geocentriske verdensbillede
  350 år før Kristi fødsel
  Aristoteles (384-322 f.kr.) formulerede det geocentriske verdensbillede, som var delt op i to: det sublunare og det supralunare. Det sublunare var under månen og det var alt det dødelige og forandrelige. Mens det supralunare var det stykke over månen, hvor stjernerne var fæstet fast og det hele var uforanderligt og guddommeligt. Jorden er i centrum af universet. Når sfæren rotere følger himmellegemet med og det bevæger sig i en cirkel, hvilket resultere i at himmellegeme
 • May 18, 1543

  Heliocentriske verdensbillede

  Heliocentriske verdensbillede
  Nikolaj Kopernikus formulerede en teori i 1543 om det heliocentriske verdensbillede. Han mente at månen bevægede sig omkring jorden, som så bevægede sig sammen om solen (solen i centrum) – dette troede man ikke på, fordi Guds skaberværk, jorden, ikke var i midten af universet mere, og nu kun et himmellegeme.
  Kopernikus havde selv et problem med sin teori: hvis jorden bevægede sig i forhold til solen og stjernerne, skulle stjerne flytte sig på himlen i årets løb, hvilket de ikke gjorde.
 • May 18, 1572

  Stella Nova

  Stella Nova
  Stella Nova
  Tycho Brahe opdagede i 1572 en helt ny stjerne, hvor han derefter reviderede Aristoteles verdensbillede, da ifølge Aristoteles at alt var fæstede fast i det uforanderlige supralunare, så da den nye stjerne blev opdagede troede han det var Gudsværk, fordi Tycho Brahe troede på Aristoteles' verdensbillede og troede ikke på Kopernikus, fordi han ikke mente at universet var så stort, som Kopernikus sagde.
 • May 18, 1577

  Halleys komet

  Halleys komet
  I 1577 da Tycho Brahe opdagede kometen, kom der opgør med Aristoteles, da kometen bevægede sig i det supralunare.
 • Tycho Brahes verdensbillede

  Tycho Brahes verdensbillede
  I 1588 formulerede Tycho Brahe sit eget verdensbillede, den stillestående Jord er i centrum, hvor månen og solen bevæger sig i cirkler med solen i centrum, mens planeterne bevæger sig rundt om solen.
 • Ellipser

  Ellipser
  Johannes Kepler brugte Tycho Brahes observationer og beskriver planetbanerne som ellipser.
 • Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Galileo Galilei bygger sin første kikkert og opdager/bekræfter det heliocentriske verdensbillede (Solen i centrum). Han opdagede også, at der var bjerge på månen og pletter på solen.
  1616 blev Galilei’s verdensopfattelse stemplet af den katolske kirke, da hans viden stred mod kirkens lære.
  1632 skrev han en bog, hvor han argumenterede for Kopernikus verdensbillede.
  1633 blev han tvunget af den katolske kirke at afsværge sine kætterske synspunkter og skulle erklære, at jorden var verdens centrum.
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Efter Keplers love, kunne Newton beskrive og forudsige præcist, hvordan planeterne bevæger sig.
  1687 udkom Principia (Naturfilosofiens matematiske principper'). Newton havde udviklede de tre berømte newtonske love.