Velfærdsstats udvikling

By kela15
 • 1. Fase

  Skønsprincippet var det gældende princip for tildelingen af socialhjælp. Det gjaldt forsikringsprincipper som arbejdsløshed, sygdom, og pension (aldersrente). Ydelserne var små og beregnet til de svage. Det var i den her periode det blev indført, og staten fik til ansvar at passe på de svage i samfundet.
 • 2. Fase

  Der tildeles automatisk social hjælp til de borgere der opfylder betingelserne. Man går fra skøns til retsprincip i den her periode.
 • 3. Fase

  Mulighederen for uddannelse er forbedret, den offentlige sygesikring er udvidet, der kommer tilbud om daginsitutioner og der kommer hjælp til de arbejdsløse. Retsprincippet er gældende, og meget af udbygget.
 • 4. Fase

  Offentlige ydelser bliver bredt meget mere ud, og er nu mere tilgængelig for hele befolkningen. Retsprincippet er her gældende, og den danske velfærdsstat har vokset sig stor.