Danmarks Velfærdsstat

By obech33
 • Period: to

  1. Fase

  Forsikringsprincip ved f.eks. arbejdsløshed. Det gældende princip for tildeling af socialhjælp var skønsprincippet, der var en hvis skam i at spørge om hjælp. Man begyndte dog at tænke, at staten og samfundet havde et ansvar for de svage, og der blev i denne periode indført:
  • Offentlig alderdomsstøttelse
  • Handicapstøtte
  • Syge og arbejdsløshedsforsikring
  Dog var ydelserne små, og var kun beregnet til svageste.
 • Period: to

  2. Fase

  Forsikringsprincippet gælder her, hvor borgere, der selv bidrager med betaling til fx en sygeforsikring, kan opnå dækning i tilfælde af sygdom. De borgere der opfylder betingelserne tildeles automatisk socialhjælp.
  Man går nu fra skøns til retsprincip. Sociale ydelser er nu noget man har ret til, og er ikke noget man skal spørge staten om.
 • Period: to

  3. Fase

  Offentlige ydelser blev bredt ud
  Ydelserne blev forøgede, og rettet mod hele befolkningen. Retsprincippet gælder i denne periode, der var voldsom økonomisk vækst, og velfærdssamfundet blev udvidet med b.l.a: Mulighed for uddannelse
  Offentlig sygesikring udvidet
  Arbejdsløshed hjælp kraftig forøget
  Daginstitutionerne blev et tilbud for de fleste
  Barselsydelser
  Børneydelser
 • Period: to

  4. Fase

  Retsprincippet gælder, velfærdsstaten er meget udbygget og omfattende, og den dækker hele befolkningen. Der er mangel på arbejdskraft
  Høje skatter
  Manglende konkurrence
  Permanent arbejdsløshed
  Flere ældre, og vi har ikke nok nye personer til at passe dem