Den danske Velfærdsstat

 • Period: to

  Udviklingen af det danske Velfærdssystem

 • Fase 1 - Starten på det danske velfærdssystem.

  Forsikringsprincip ved social ulykke som arbejdsløshed, sygdom og aldersrente (Pension). Det gældende princip for tildeling af socialhjælp var skønsprincippet
 • Fase 2.

  Det er her, hvor forsikringsprincippet er den primære løsning på social ulykke, men for de borgere der opfylder betingelserne tildeles automatisk socialhjælp. Her går man fra skøns - til retsprincip.
 • Steinckes socialreform

  Det var dér, hvor grundstenene til vores nuværende velfærdsstat, blev dannet.
 • Fase 3.

  Retsprincippet er blevet det gældende. Perioden kendetegnes ved voldsom økonomisk vækst, velstand og massiv udbygning af velfærdsstaten. Bl.a. indføres en række velfærdsydelser, såsom barselsydelser, børneydelser og statens uddannelsesstøtte.
 • Fase 4.

  På dette tidspunkt er retsprincippet gældende og meget udbygget og omfattende. Den danske velfærdsstat har vokset sig massiv. Mangel på arbejdskraft, høj skat på indkomst, manglene konkurrenceevne, permanent arbejdsløshed osv. Udfordrer den danske velfærdsstat i dag.