Upplysningen

 • Feb 15, 1564

  Galileo Galilei

  Han var en astronomiker, fysiker och matematiker. Han lade grunden till den experimentella vetenskapen och blir ibland kallad naturvetenskapens fader. Han var övertygad om att katolska kyrkan komplicerade naturens lagar och att man kunde bevisa hypoteser om naturen som visade kyrkan fel. Många av hans upptäckter kom att strida mot kyrkans tolkningar / lära.
 • John Locke

  John Locke föddes i Somerset och var en engelsk filosof och politisk tänkare. Han hade en stor roll i liberalismen i politiken och även empirismen inom filosofin. Han inspirerade även andra västerländska länder liksom USA med sitt demokratiska tänkande. Locke sade människan föds som ett oskrivet blad (tabula rasa) och att all lärdom kommer från erfarenheten.
 • Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu var en fransk politiker och författare men även en filosof. Han är mest känd för den så kallade maktfördelningsprincipen som spelat stor roll för upplysningstidens tänkande.
 • Voltaire

  Voltaire var en fransk filosof och författare. Han skrev skådespel och dikter och anslöt sig till kampen mot religiös intolerans, mot politiskt förtryck, och mot okunnighet och fördomar. Han var ledamot av Franska akademien och är känd som en av 1700-talets mest inflytelserika personer.
 • Jean-Jacques Rousseau

  Han var en schweizisk-fransk författare, politisk filosof och autodidakt kompositör som fick stor betydelse inom politik, pedagogik och litteratur under upplysningen. Han var emot vetenskapens och teknikens påverkan på människor (i kontrast till kyrkans version om Adam och Eva) då livet har blivit mer konstgjort och det hade blivit ett samhälle som styrdes av pengar och med fokus på materiella ting.
 • Denis Diderot

  Som Voltaire var Diderot en fransk författare och filosof. Han var redaktör för den franska Encyklopedin. Vid sidan av Voltaire och Rousseau anses han vara en av 1700-talets mest lyckade författare.