Naturvetenskapens betydelsefulla personer

 • 100

  Petolemaios

  Petolemaios
  Kladius ptolemaios född ad90 död 178e.kr Han är den mest bekanta och kanske även den mest betydande av antikens astronomer. I alla händelser intar han i astronomins historia en av de mest framstående
 • Period: 100 to

  Vetenskapsmän

 • 101

  Eratosthenes

  Eratosthenes
  Eratosthenes föddes 276f.kr och dog 194f.kr Det största händelsen för hans berömmelse var bestämningen av jordens storlek. För detta uppfann och tillämpade han en trigonometrisk metod utöver de redan introducerade begreppen latitud och longitud, för vilket han även förtjänat titeln geodesins fader.
 • 102

  Aristoteles

  Aristoteles
  Aristoteles född 384f.kr död 322f.kr var en grekisk filosof, student hos Platon och lärare till Alexander den store. Han myntade många ämnen, inklusive fysik, metafysik, poesi, teater, musik, logik, retorik, politik, etik, biologi, zoologi och historia.
 • Feb 19, 1473

  Kopernikus

  Kopernikus
  Nicolaus född 19 februari död 24 maj 1543, I sitt verk Om himlakropparnas kretslopp, publicerat 1543, beskrev han hur jorden roterar kring sin axel, och hur den och de andra planeterna cirkulerar kring solen den heliocentriska världsbilden.
 • Dec 14, 1546

  Tycho brahe

  Tycho brahe
  Tycho brahe född 14 december död 24 oktober 1601, Tycho var en dansk astronom, astrolog och alkemist. Brahe har eftermäle som skicklig instrumentbyggare, noggrann, systematisk observatör och en av ytterst få som upptäckt en supernova i Vintergatan.
 • Feb 15, 1564

  Galilei

  Galilei
  Galileo Galilei född 15 februari 1564 död 1642 Galilei var en italiensk vetenskapsman. Han spelade en viktig roll i den naturvetenskapliga revolutionen.under tiden i Pisa undersökte Galilei också hur fort olika föremål faller. En tes om att han hade stått högst upp på lutande tornet i Pisa vid sina fallexperiment har inte kunnat bevisas, men han experimenterade i alla fall med olika fallande föremål. Förutom fritt fall experimenterade han med kulor som rullade i en sluttande ränna.
 • Antonie

  Antonie
  Född 24 october 1632 död 27 augusti 1723. Antonie van Leeuwenhoek var ursprungligen manufakturhandlare. Han konstruerade 1674 en enklare typ av mikroskop, idag benämnt lupp. Han byggde omkring 400 mikroskop själv och blev den förste som såg bakterier. Han upptäckte även blodkropparna, spermierna och musklernas tvärstrimmighet.
 • Newton

  Newton
  Sir Isaac Newton, född 25 december 1642 död 20 mars 1727. Han är mest känd för det banbrytande arbetet Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (ofta kallad enbart Principia), som innehåller klassisk mekanik i sina huvuddrag.
 • Edward

  Edward
  Edward jenner född 17 maj 1749, död 26 januari 1823. Han var en brittisk läkare och pionjär inom vaccinering. I sina studier Kom Edward på hur man botar sig mot smittkoppor genom attt vicinera sig.
 • Semmelweiss

  Semmelweiss
  Ignaz Philipp Semmelweis född 1 juli 1818, död 18 augusti 1865. Han var en ungersk läkare som visade att barnsängsfeber var smittsam och att fallen av barnsängsfeber kunde minskas drastiskt om vårdgivarna tvättade sina händer ordentligt. Han gjorde denna upptäckt 1847 när han var chef för förlossningsavdelningen på ett sjukhus i Wien.
 • Marie curie

  Marie curie
  Marie Curie född 7 november 1867, död 4 juli 1934. Curie var kemist och fysiker. Hon är känd främst för sin forskning kring radioaktivitet och upptäckten av grundämnena radium och polonium. Hon fick grundämnet curium (Cm) och måttenheten Curie (Ci) uppkallade efter sig.
 • Flemming

  Flemming
  Sir Alexander Fleming född 6 augusti 1881, död 11 mars 1955. Han var en brittisk skotsk bakteriolog som vart mest känd för att Han 1928 upptäckt penicillinet.
 • Louis pasteur

  Louis pasteur
  Louis Pasteur född 27 december 1822, död 28 september 1895. Pasteur upptäckte att jäsning orsakas av mikroorganismer. Han utvecklade också ett vaccin mot rabies. Pastörisering, metoden att upphetta mat för att döda farliga bakterier och andra mikroorganismer, grundas på hans upptäckter.
  Pasteur betraktas som en av bakteriologins grundläggare.
 • Bohr

  Bohr
  Niels Henrik David Bohr född 7 oktober 1885, död 18 november. inspirerad av Plancks och Einsteins arbeten en atommodell, som bortsåg från den klassiska fysikens begrepp. Modellen byggde på en hypotes om elektronernas stationära tillstånd, som svarade mot en diskret serie av energivärden. Den primitiva men lyckade modellen, kallad bohratom, öppnade för en flodvåg av sensationella upptäckter och initierade utvecklingen av den teori, som från 1925 benämndes kvantmekanik
 • Hubble

  Hubble
  Edwin Powell Hubble född 20 november 1889, död 28 september 1953. På 1920-talet studerade Hubble de objekt som kallas spiralgalaxer där han visade att att Andromedagalaxen befinner sig på ett stort avstånd från vår egen galax, Vintergatan, och det blev klart att spiralnebulosorna inte hör till Vintergatan utan utgör egna galaxer. Han har även ett eget teleskop uppkalat efter sig själv Hubbleteleskopet.
 • Dorothy c hodkin

  Dorothy c hodkin
  Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin född 12 maj 1910, död 29 juni 1994. Hon var en brittisk kemist som blev intresserad av röntgenkristallografi. 1934 kartlade hon kristallstukturerna för insulin, penicillin och vitamin B12. Det var för dessa arbeten som hon erhöll nobelpriset i kemi år 1964.
 • Francis crick

  Francis crick
  Francis Harry Compton Crick född 8 juni 1916, död 28 juli 2004. Compton var en brittisk medicinforskare. Tillsammans med James D. Watson och Maurice Wilkins upptäckte Crick strukturen hos DNA-molekylen.
 • James watson

  James watson
  James Dewey Watson född 6 april 1928 och är enu i livet. Watson är en amerikansk medicinsk forskare, en av upptäckarna av DNA-molekylens struktur.