töri évszámok

Timeline created by satorka
In History
 • 1505

  rákosi végzés

  csak magyar születésű királyt választanak az ország élére
 • 1513

  Hármaskönyv (Tripartium)

  Werbőczy István által összeállított joggyűjtemény
 • 1514

  Dózsa-féle parasztháború

 • 1514

  török elleni keresztes hadjárat

  Bakócz Tamás esztergomi érsek a pápa felhatalmazásával meghirdette a hadjáratot
 • 1521

  Szabács elfoglalása

 • Aug 29, 1521

  Nándorfehérvár elfoglalása

 • 1526

  kettőskirályság

  Székesfehérváron I. János
  Pozsonyban I. Habsburg Ferdinánd
 • Aug 29, 1526

  Mohács elfoglalása

 • 1529

  Szulejmán hadjáratot indít Ferdinánd ellen

  Magyarországra érve hűbéresévé fogadta Szapolyai Jánost
 • 1532

  Szulejmán ismét Bécs ellen vonul

 • 1538

  váradi béke

  I.Ferdinánd és János király elsimerték egymás királyságát. Szapolyai utódai nevében lemondott a trónról, hogy egyesülhessen az ország a Habsburgok jogara alatt. A megegyezést a szultán előtt titokban tartották.
 • 1541

  gyalui egyezmény

  Fráter György egyezménye Ferdinánddal. Keleti országrész átadása Buda visszafoglalásáért cserébe
 • Aug 29, 1541

  Buda elfoglalása

 • 1556

  Udvari Haditanács

  Ferdinánd által létrehozott egész birodalmára kiterjedő hivatal
 • 1568

  drinápolyi béke

 • 1570

  speyeri szerződés

  János Zsigmond lemondott magyar királyi címéről és cserébe elismerték Erdély fejedelmének.
 • Period:
  1490
  to
  1516

  II. Ulászló

  =Dobzse László
 • Period:
  1516
  to
  1526

  II. Lajos

 • Period:
  1520
  to
  1566

  I. Szulejmán

 • Period:
  1526
  to
  1540

  I. János

  a rákosi végzés értelmében mint nemzeti királyt koronázták meg Székesfehérváron
 • Period:
  1526
  to
  1564

  I. (Habsburg) Ferdinánd

  a főnemesi párt Pozsonyban választotta királlyá
 • Period:
  1556
  to
  1571

  János Zsigmond

  Szapolyai János fia
 • Period:
  1571
  to

  Báthory István

  erdélyi fejedelem