Icoon8 original

Tijdbalk - Burgers en Stoommachines

 • Period: to

  Thomas Newcomen

  Thomas Newcomen was de uitvinder van de stoommachine.
 • Period: to

  James Watt

  James Watt was niet de eerste die zich bezighield met de stoommachine. Hij wist de bestaande ideeën om te zetten in een machine waarvan de kracht zo groot was dat hij geschikt was voor de aandrijving van vele verschillende machines in alle soorten en maten.
 • Revolutiejaar

 • De Nederlandse grondwet

 • Eerste politieke stromingen

  Na 1850 werden de eerste politieke groeperingen opgericht.
 • Kinderwetje van Van Houten

  De wet houdt in dat het verboden is om kinderen tot 12 jaar te laten werken. De kinderen mochten niet meer in fabrieken en werkplaatsen werken. Wél mochten thuis en op het land werken.
 • Partij ARP

  In 1879 richtte Kuyper de eerste landelijk georganiseerde politieke partij op: de Antirevolutionaire Partij (ARP). De ARP vormde sindsdien een belangrijke machtsfactor in de politiek en was gericht tegen liberalen en socialisten.
 • De Arbeidswet

  De wet hield in dat vrouwen en kinderen maximaal elf uur per dag mochten werken. Ook werd het verboden op zondag te werken en kwam er een arbeidsinspectie.
 • SDAP

  De SDAP had als doel om verbeteringen voor de arbeiders tot stand brengen via het parlement, de Tweede Kamer. Hoe meer socialisten er in de Tweede Kamer werden gekozen, des te groter de kans op veranderingen
 • De Wet op leerplicht

  De wet hield in dat kinderen van 6 tot 12 jaar naar school moesten of thuisonderwijs krijgen.
 • De Woningwet

  Het doel van de Woningwet was om bouw en bewoning van slechte en ongezonde woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen.
 • De Ongevallenwet

  De Ongevallenwet was de eerste sociale-verzekeringswet in Nederland. De Rijksverzekeringsbank moest deze wet uitvoeren. In het begin gold de Ongevallenwet alleen voor de gevaarlijke industriële bedrijven.
 • Partij RKSP

  Pas in 1926 werd de RKSP opgericht. De belangrijkste katholieke politiek leider was de priester Herman Schaepman. Hij was een van de eerste katholieken in de Tweede Kamer.