tijdvak 6,7,8,9 en 10

 • Jan 24, 1556

  Philips II wordt koning

 • Jan 24, 1568

  80 jarige oorlog

 • Period: to

  De tijd van regenten en vorsten

 • Begin van de verlichting

 • Period: to

  De tijd van pruiken en revoluties

 • Pamflet "aan het volk van Nederland"

 • Start Franse Revolutie

 • Bataafse Republiek

 • Period: to

  De tijd van burgers en stoommachines

 • Eerste grondwet

 • Parlementair stelsel

 • Period: to

  De tijd van de wereldoorlogen

 • De eerste wereldoorlog

 • Algemeen kiesrecht voor mannen

 • De tweede wereldoorlog

 • Indonesië onafhankelijk

 • Period: to

  De tijd van de televisie en computer