Tidslinje i Europa om 1880 til 1939

Timeline created by stianho
 • Trippelalliansen

  Trippelalliansen
  Visst du var med i trippelalliansen skulle du da støtte dei andre som var med i trippelalliansen med militært forsvar. Tyskland, Italia og Østerrike-ungarn. Tippelalliansen. (2008)
  frå:https://snl.no/trippelallianse (henta 29.05.2018
 • Russiske revolusjon

  Russiske revolusjon
  Lenin og bolsjevikarane prøvde å ta makten fra tsaren før 1917, men klarte det ikkje. Han fikk makten og lagde den russiske revolusjon med kommunistisk ideologi. Så endte det med borgerkrig og det var da slutten på den Russiske revolusjonen.
  E.H. Carr (1980) Den russiske revolusjon
  Frå:https://no.wikipedia.org/wiki/Den_russiske_revolusjon (henta 31.05.2018)
 • Polen mot Ukraina

  Polen mot Ukraina
  Det var Polen mot Ukraina. Det var ein stor krig som varte i eit år. Fra 1918 til 1919 men, korleis starta krigen? Sovietunionen ville ha europa og det betyr at dei måtte gå i krig med polen for å gjere det. Så da gikk Ukraina som er ein del av russland i krig mot Polen.
  Shankovsky. L (1999)
  frå:https://no.wikipedia.org/wiki/Den_polsk-ukrainske_krigen
  (henta 14.juli. 2018)
 • Wall Street krakket i 1929

  Wall Street krakket i 1929
  Wall Street krakket i 1929 er samanbruddet i new yorks fondbørs. børs er ein markedsplass for omsetning av verdipapirer og varer . På noken få dager var alle verdiane halvert og det synest Amerikanerane var ein stor deprisjon i næringsliv og internasjonal økonomi. Endersen.C og Thuesen.N.H (26.April 2016)
  frå:https://snl.no/Europa
  (henta 13.juli 2018)
 • Riksdagsbrannen

  Riksdagsbrannen
  Riksdagsbrannen var ein brann som skjedde i Hovudstaden i tyskland 1933 natta 27. februar. Hitler blei på ein måte utnevnt 39. april som rikskanselere og eventuelt bli diktator. Riksdagsbrannen (18.januar 2017)
  frå:https://no.wikipedia.org/wiki/Riksdagsbrannen
  (henta 14.juli.2018)
 • Lange knivers natt

  Lange knivers natt
  Bakgrunnen på lange knivers natt var at Hitler måtte velge mellom sosialistisk stilling eller Nasjonalismen.
 • Tyskland gikk i krig mot polen

  Tyskland gikk i krig mot polen
  I 1939 gjekk Tyskland i krig mot polen og det var ein av årsakane til andre verdskrrig. Sovietonione hadde gått med på ein angrepsavtale med Tyskalnd. Deretter blei den østelegie delen av polen angrepe av Sovietunionen.
  M.L (26.arpril. 2018)
  frå:https://snl.no/Europa (henta 13.juni. 2018)
 • Kjeldeliste

  Tippelalliansen. (2008)
  frå:https://snl.no/trippelallianse (henta 29.05.2018 Greve,T og Smithmeyer, T. (2017) Europas historie.
  Frå: https://snl.no/Europas_historie#-1800-tallet (henta 29.05.2018) Trippelenten. (15.06 2016)
  frå: https://no.wikipedia.org/wiki/Trippelententen( henta 11.juni
  2018) M.L (26.arpril. 2018)
  frå:https://snl.no/Europa (henta 13.juni. 2018)
 • Period: to

  Trippelenten

  Trippelenten starta noken år senere 1904 og trippelenten bestod av Russland, Frankrike og Storbritania. Trippelenten sluttet da tyskland og østungarn gikk i krig. Trippelenten. (15.06 2016)
  frå: https://no.wikipedia.org/wiki/Trippelententen( henta 11.juni 2018)
 • Period: to

  Første verdskrig

  Dert var skuda i Sarajevo som gjord slik at Østerrike gikk i krig mot Serbia. Det blei ein stor verdskrig fordi serbia var alliert med russland, Russland var alliert med Storbritania og Frakrike og Øssterike var alliert med Tyskland og Italia. Derfor blei det ein stor verdskrig fordi nesten heile Europa var i krig. Greve,T og Smithmeyer, T. (2017) Europas historie.
  Frå: https://snl.no/Europas_historie#-1800-tallet (henta 29.05.2018)