1 og 2 verdenskrig

Timeline created by OlliBolli
In History
 • 1,915 BCE

  Stridsvognene ble satt i bruk.

  Stridsvognene ble satt i bruk.
  Stridsvognen ble utviklet av britene og franskmennene i henholdsvis 1915 og 1916, med et håp om at den kunne sette en stopper for skyttergravskrigen. Den skulle kunne trenge frem uten å ta skade av fiendens maskingeværer. KILDER: https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5penteknologi_under_f%C3%B8rste_verdenskrig
 • Den første prototypen på et maskingevær ble laget allerede i 1884

  Den første prototypen på et maskingevær ble laget allerede i 1884
 • Flygemaskiner ble oppfunnet i 1903.

  Flygemaskiner ble oppfunnet i 1903.
  Flygemaskiner ble oppfunnet i 1903 av brødrene Wright, så da krigen brøt ut i 1914, var flygemaskinen kun 11 år gammel. Flyene var ved verdenskrigens utbrudd langsomme og kunne ikke fly særlig høyt. KILDER: https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5penteknologi_under_f%C3%B8rste_verdenskrig
 • Skuddene i Sarajevo

  Skuddene i Sarajevo
  Franz Ferdinand og hans kone Sophie von Hohenberg ble skutt av Gravilo Princip. KILDER_ https://snl.no/f%C3%B8rste_verdenskrig
 • Østerrike-Ungarn erklærer krig mot Serbia

  Østerrike-Ungarn erklærer krig mot Serbia
 • Tyskland erklærer krig mot Russland

  Tyskland erklærer krig mot Russland
 • Tyskerne erklærer krig mot Frankrike

  Tyskerne erklærer krig mot Frankrike
 • Slaget ved Ypres. Dette var et slag mellom Tyskland og Frankrike/Storbritannia. Tyske styrkene prøvde å nå de franske kanalbyene Calais og Dunkerque, og disse byene var hovedforsyningshavnene til britene. Dette slaget varte fra 19. oktober til 22. nov.

 • Italia erklærer Østerrike-Ungarn krig

 • Tyskland bomber London med zeppelinere. Dette ble gjort for å ødelegge industrien deres

  Tyskland bomber London med zeppelinere. Dette ble gjort for å ødelegge industrien deres
 • Slaget i Verdun. Dette var det lengste slaget gjennom hele krigen. Kampen stod mellom franske og tyske tropper. Denne kampen varte helt til 15. desember 1916.

 • U.S.A erklærer krig mot Tyskland,

 • Alkoholforbud

  Alkoholforbud
  I (Norge) var det folkeavstemning i 1919 om det skulle bli forbudt for alkohol. Folk begynte og lage hjemmebrent og åpne ulovlige barer.
 • Ford

  Ford
  Den amerikanske drømmen (The American Dream) er en betegnelse, nasjonalt livssyn i USA, et sett av idealer (demokrati, rettigheter, frihet, muligheter og likhet) hvor friheten omfatter muligheten for framgang og suksess, og en mulighet til samfunnmessing mobilitet ved å klatre opp i samfunnet for familien og barna.
 • Samlebåndsindustri

  Samlebåndsindustri
  Masse produksjon av Ford Fiesta
 • Versaillestraktaten blir ratifisert. Denne traktaten skulle straffe den skyldige, altså Tyskland.

  Versaillestraktaten blir ratifisert. Denne traktaten skulle straffe den skyldige, altså Tyskland.
 • Alkoholforbud opphevet

  Alkoholforbud opphevet
 • Period: to

  1. Verdenskrig holdt på!