1880-1939

Timeline created by PS.9
In History
 • Trippelalliansen danna

  Trippelalliansen danna
  Trippelalliansen var ein avtale som vart inngått av Tyskland, Austerrike-Ungarn og Italia i 1882. Denne avtalen gjekk ut på at alle desse landa skulle støtte kvarandre millitært om det eine landet vart angrepet av to eller fleire større styrker. (Trippelalliansen 2016) Bilete henta frå:
  https://no.wikipedia.org/wiki/Trippelalliansen_(1882)
 • Trippelententen

  Trippelententen
  Trippelententen var ein avtale mellom Frankrike, Russland og Storbritania. Dette var ein undertegnelse mellom dei tre landa, det handla mest om fred i afrikanskekoloniane deira men denne undertegnelsen hadde også andre "punkt". (Trippelententen 2018) Bilete henta frå:
  https://no.wikipedia.org/wiki/Trippelententen
 • Hitler og Nazismen

  Hitler og Nazismen
  Adolf Hitler var ein vaneleg fattig mann med ei sterk nasjonalkjensle. I 1914 vart han med i første verdskrig og vart veldig sjokert over at Tyskland tapte. I 1920 vart han med i Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei og jobba seg oppover. I 1933 vart han Rikskansler i Tyskland og innførte Nazismen. Nazisme er når ein leiar pressar alt av samfunnet under seg og gir makta til nazipartiet og han sjølve. I nazismen er det også viktig å vere raserein. Hitler gjorde at jødar vart forfølgde.
 • Hitler og Nazismen Fortsettelse

  (Adolf Hitler 2018)
  Bilete frå forrige event henta frå: http://spikerscorner.blogspot.com/2016/05/nazisme-til-hgre-eller-venstre.html
 • Suffragetts

  Suffragetts
  Suffragette er ein som er ein deltakar av og støtter arbeidet for kvinneleg stemmerett. I 1920 var denne bevegelsen større enn nokon gong før pga. kvinner følte at dei hadde bidrege mykje i første verdskrig og at dei fortente meir. Suffragettane er kjende for sine radikale verkemiddel til å protestere.(Suffragett 2018) Bilete henta frå:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Suffragette
 • Facisme

  Facisme
  Facisme er når staten står sentralt og er ein form for radikal autoritær nasjonalisme. I facisme har ikkje enkeltmenneskets meining mykje å seie. Benito Missolini var leiaren i Italia og leia landet sitt med facisme. Det er mange som hadde vorte inspirert av av styremåten hans. (Facismen i Italia 2018) Biliete henta frå:
  https://snl.no/fascisme
 • Børskrakket

  Børskrakket
  Børskrakket skjedde i 1929 og det var ein av dei største økonomiske nedgangane i historia. Etter efekta av dette kraket varte i ca. 10 år. Alle måtte vente veldig lenge for at aksjene sine verdi skulle bli høgare.(Børskrakket i 1929)
  "Anyone who bought stocks in mid-1929 and held onto them saw most of his or her adult life pass by before getting back to even... "
  – Richard M. Salsman (2017)
  Bilete henta frå:
  https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8rskrakket_i_1929#/media/File:Crowd_outside_nyse.jpg
 • Riksdagsbrannen

  Riksdagsbrannen
  Riksdagsbrannen er den brannen som øydelagde Riksdagsbygninga i Berlin. Ryktene seier at Hitler sine menn tente på byggning og satte skulda på kommunistane. (Riksdagsbrannen 2017) Bilete henta frå:
  https://no.wikipedia.org/wiki/Riksdagsbrannen#/media/File:Reichstagsbrand.jpg
 • Kjeldeliste

  Kjelder:
  Trippelalliansen (2016)
  Frå: https://no.wikipedia.org/wiki/Trippelalliansen_(1882) (Henta:03.06.2018) Adolf Hitler (2018)
  Frå: https://snl.no/Adolf_Hitler
  (Henta 13.06.2018) Suffragett (2018)
  Frå: https://no.wikipedia.org/wiki/Suffragett
  (Henta 13.06.2018) Facismen i italia
  Frå: https://snl.no/fascismen_i_Italia
  (Henta 13.06.2018) Bilete henta frå:
  https://no.wikipedia.org/wiki/Trippelalliansen_(1882) Bilete henta frå:
  https://no.wikipedia.org/wiki/Trippelententen
 • Period: to

  Boer-krigen

  Boer-krigen var krigen mellom dei nederlandske og dei britiske. Denne krigen gjekk føre seg i Oransjefristaten, no ein del av Sør-Afrika. Krigen handlar om kvane som skulle ha rådretten over dei store gull og diamantforekomstane i Oransjefristaten. Kjelder:
  https://no.wikipedia.org/wiki/Boerkrigen (2018)
  (Henta:03.06.2018)
 • Period: to

  Japan slo Russland (Den Russisk-japanske krig)

  Denne krigen handlar om kven av desse to landa som skulle ha kontroll over Mandsjuria og Korea. Det var eit stort nederlag at ein asiatisk nasjon slo store, sterke Russland. Kjelder:
  https://no.wikipedia.org/wiki/Den_russisk-japanske_krig (2018)
  (Henta: 03.06.2018)
 • Period: to

  Første verdskrig

  Første verdskrig var ein internasjonal krig som skjedde i store delar av verda. Denne krigen varte i 4 år. Første verdskrig vart utløyst etter skota i Sarajevo retta mot erkehertugen av Austerrike-Ungarn. Dette førte til at Austerrike-Ungarn erklærte krig mot Serbia, Sovjetunionen støtta Serbia. Dette førte til at Sovjetunionen tok med seg Trippelententen , (Sovjetunionen, Storbritania og Frankrike) i krig mot Trippelalliansen (Austerrike-Ungarn, Tyskland og Italia)
 • Period: to

  Den russiske revulosjon

  Den russiske revulosjon var resultatet av eit politisk missnøye i landet over ei lang periode. Folket var ufornøgde med Tsaren Nikolaj som brukte alle pengane til krig, dette gjorde at folket sulta og vart fattige. I 1917 orka ikkje folket meir av konge-familien/ Tsaren. Dette førte til ein revulosjon i Sovjetunion der bosjevski-partiet tok makta med Lenin som leiar.
 • Period: to

  Den Store Depresjon

  Den Store Depresjon skjedde etter børskrakket og det gjorde at mange land vart ramma. Den Store Depresjon førte til at staten måtte involvere seg meir i økonomien dei gjorde før.
 • Period: to

  Nazismen og Hitler

  Adolf Hitler var ein vaneleg fattig mann med ei sterk nasjonalkjensle. I 1914 vart han med i første verdskrig og vart veldig sjokert over at Tyskland tapte. I 1920 vart han med i Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei og jobba seg oppover. I 1933 vart han Rikskansler i Tyskland og innførte Nazismen. Nazisme er når ein leiar pressar alt av samfunnet under seg og gir makta til nazipartiet og han sjølve. I nazismen er det også viktig å vere raserein. Hitler gjorde at jødar vart forfølgde.