Tema 7: USA - mellem isolationisme og aktivisme

Timeline created by anebjerrea
In History
 • 1492

  Columbus genopdager Amerika

  Spanien og Columbus satser på at finde en vestlig sejlrute til Asiens bugnende krydderimarkeder, da portugiserne har sat sig på den syd om Afrika. Columbus finder i stedet "Den nye verden". Opdagelsen er en genopdagelse, da man ved, at vikingerne Amerika omkring 500 år før.
 • 1497

  Cabot opdager Canada

  Inspireret af Columbus opdagelser sender den engelske konge John Cabot ud for at finde en nordlig passage til Asien, men han finder i stedet Newfoundland i nuværende Canada. Navigatør Cabots opdagelse anses for første europæiske møde med Nordamerika siden vikingerne. Førte dog ikke til permanente kolonier.
 • 1565

  Spansk koloni i USA

  Spanien var den første nation, der etablerede en permanent koloni i det nuværende USA
 • Oprettelsen af Nordamerikansk koloni

  Englændernes første vellykkede og permanente koloniseringsforsøg blev oprettelsen af Jamestown i Virginia i 1607.
 • Første pilgrimme til Nordamerika

  Skibet Mayflower ankommer med de første pilgrimme fra England til Nordamerika.
 • Jamestoen-massakren

  Det er meget forskelligt fra region til region, hvordan forholdet mellem kolonister og indianere udfoldede sig. Det spænder fra fredelig sameksistens som fx. imellem indianerne og kvækerne i Pennsylvania til krig og indædt had som fx. imellem Powhattanstammen og den engelske koloni Jamestown i Virginia, der blev udsat for en blodig massakre i 1622
 • Briterne overtager New Netherland

  Hollænderne opgiver deres krav på "New Netherland" efter tre engelsk-hollandske krige og overlader kolonierne til England - i bytte for Surinam på den Sydamerikanske kyst.
 • Period: to

  Syvårskrigen

  For Storbritannien var Syvårskrigen en kæmpe succes, der styrkede imperiets magt i Indien og Amerika, men krigen havde været dyr og udgifterne skulle dækkes bl.a. ved skatteopkrævning fra kolonierne, hvilket de britiske kolonier i Nordamerika var meget utilfredse med og under sloganet "no taxation without representation" modsatte amerikanerne britiske ekstra skatter og toldafgifter til dækning af Storbritanniens krigsgæld. Konflikterne tiltog fra 1763 og eskalerede i uafhængighedskrigen i 1775.
 • The Boston Teaparty

  Befolkningen i Boston var på mange måder de ivrigste i kampen mod de britiske toldafgifter. Det britiske Ostindiske kompagni blev i 1773 fritaget for skatten på te, hvilket medførte at amerikanerne nægtede skibene adgang til havnene. Da tre skibe alligevel lagde til i Boston bordede utilfredse kolonister skibene og smed 342 kasser te (Værdi: 90.000 pund) i havnen.
  Begivenheden er sidenhed ikon for den amerikanske frihedskamp og især imod centralisering af magten og skattebetaling.
 • Period: to

  Uafhængighedskrigen

  Den Amerikanske Revolution 1775-1783, bestod i de amerikanske koloniers løsrivelse fra Storbritannien og oprettelsen af USA som en føderal republik. Toneangivende lag i de 13 britiske kolonier i Nordamerika modsatte sig øget skatteudskrivning efter Syvårskrigen (1755-1763), idet de mente, at de ikke kunne pålægges nye skatter uden samtykke.
 • Den amerikanske uafhængighedserklæring

  Samtlige 13 kolonier underskrev "Den amerikanske uafhængighedserklæring" og blev på den måde selvstændige stater.
  - Primært skrevet af Thomas Jefferson med de elegante ord: "
  - Udløber af oplysningstidens tanker Denne dag er i dag "Independence Day" og amerikanernes nationaldag.
 • Monroe-doktrinen

  Den amerikanske præsident fastslår i denne tale til kongressen (og resten af verden) at USA ikke vil blande sig i interne europæiske forhold, men at man betragtede Nord- og Sydamerika som amerikansk interessesfære og at enhver fremtidig (europæisk) intervention på det amerikanske kontinent ville blive betragtet som en fjendtlighed.
 • Lincoln vinder valget

  Ved præsidentvalget i 1860 truede flere sydstatpolitikere med, at deres stater ville forlade unionen, hvis valget blev vundet af den republikanske kandidat Lincoln. Lincoln var modstander af spredningen af slaveriet, men han havde aldrig truet med at ophæve det. Sydstaternes politiske leder holdt ord og South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana og Texas løsrev sig som følge heraf fra Den amerikanske føderation og dannede d. 8. februar 1861 Confederate States of America.
 • Syd løsrivelse fra unionen

  South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana og Texas løsrev sig som følge heraf fra Den amerikanske føderation og dannede d. 8. februar 1861 Confederate States of America. Det skyldes frygt for Lincolns modstand mod spredningen af slaveriet. Kort efter udbruddet sluttede Arkansas, Tennessee, North Carolina og Virginia sig til Konføderationen i syd, og de 11 stater kom til at udgøre udbryderne.
 • Period: to

  Borgerkrig

  Krigen bryder ud d. 12. april 1861, da de Konfødererede stater igangsatte et voldsomt bombardement på Fort Sumter.
  Den Amerikanske Borgerkrig var en politisk og militær konflikt i årene 1861-1865 mellem Nordstaterne og Sydstaterne i USA. Borgerkrigen resulterede i afskaffelse af slaveriet i Sydstaterne og samtidig bevarelse af Unionen.
 • Emancipationserklæringen

  Lincoln erklærer i september 1862 at alle amerikanske slaver vil være frie fra 1/1 1863 (kendt som emancipationserklæringen).
  Det skete primært for at undgå, at England og Frankrig skulle anerkende Konføderationen som en selvstændig stat. De europæiske stater ville nemlig have langt sværere ved at støtte Konføderationen, hvis det officielle mål med krigen var at afskaffe slaveriet.
 • The Frontier erklæres lukket

 • USA annekterer Hawaii

  USA udvidede på den måde sine muligheder for at agere som flådestormagt i Stillehavet.
 • Spansk-amerikanske krig

  I april erklærede USA Spanien krig med det antiimperialistiske formål at befri Cuba fra det spanske koloniherredømme. Kortvarig krig med underskrevet traktat i december, som medførte:
  1. Spaniens tid som koloniimperium var ovre
  2. USA's tid som international stormagt begyndte.
  Spanien afstod Cuba, der kom under "amerikansk opsyn" (fører til Fidel Castros revolution).
  Krigen kostede blot 345 amerikanske liv og førte til erhvervelsen af flådebaser og blev derfor kaldt "en pragtfuld lille krig"
 • Wilson vinder valget

  Woodrow Wilson genvinder posten som amerikansk præsident på sloganet "He kept us out of war", et løfte det skulle vise sig han ikke kunne holde fremadrettet. Udtryk for den isolationistiske udenrigspolitik.
 • Period: to

  Amerikansk involvering i 1. Verdenskrig

  Se mere: https://faktalink.dk/1-verdenskrig
  D. 2. april erklærer USA krig mod Tyskland og Østrig-Ungarn, men de første tropper indsættedes først i foråret 1918. De amerikanske tropper fik afgørende indflydelse på krigens gang og i november samme år var der underskrevet en fredsaftale.
  Til fredsforhandlingerne i Versailles ankom den amerikanske præsident Wilson med sine 14 punkter, men England og Frankrig ønskede større krigsskadeerstatning (ledte evt. til 2. verdenskrig).
 • Tyskland invaderer Polen

  Tyskland invaderer Polen, hvilket markerer starten på Anden Verdenskrig.
 • England og Frankrig erklærer krig mod Tyskland

  England og Frankrig erklærer krog mod Tyskland - USA går ikke med i krigen.
  -> USA opruster dog og udlejer krigsmateriel til England
  -> Isolationisme eller aktivisme?
 • Pearl Harbour

  Japan angriber Pearl Harbour (2400 amerikanere dræbes - ændrer folkestemningen ift. at være isolationistisk) og USA går med i Anden Verdenskrig mod Japan og Japans allierede, Tyskland
  -> Udtryk for aktivistisk politik
 • Krigsmateriel produktion

  USA's krigsproduktion var mere end dobbelt så stor som Tysklands og Japans tilsammen (se mere: One Dollar Man)
  Tyskland undervurderede også USA's evne til at omstille industrien til et krigsapparat i 1. verdenskrig
 • Atombombe over Hiroshima

  USA smider den første atombombe over Hiroshima
  Harry S. Truman argumenterer for bomben: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/august-6-1945-statement-president-announcing-use-bomb
 • Atombombe over Nagasaki

  USA smider den anden atombombe over Nagasaki.
 • Afslutning af Anden Verdenskrig

  Japan overgiver sig og Anden Verdenskrig er dermed slut
 • JFK myrdes

  John F. Kennedy blev skudt, mens han i en åbne bil passerede de hyldende folkemængder under et besøg i Dallas, Texas. Drabet kom som et chok for amerikanerne, og nationen var efterladt i sorg. Mordet har været omgærdet med masser af mystik, og det har affødt masser af konspirationsteorier.
 • Kommunistiske regimer bryder sammen

  De kommunistiske regimer i Østeuropa bryder sammen
 • Period: to

  Golfkrigen

  Saddam Hussein (Iraks mangeårige diktator) besætter nabolandet Kuwait. Georg Bush sr. lykkedes med gennemførsel af FN-resolution med høje økonomiske sanktioner og fastslog brugen af militær magt, hvis ikke Irak trak sig tilbage. Hussein reagerede ikke.
  FN indledte i januar 1991 en amerikansk ledet militærintervention, der hurtigt tvang Hussein til en våbenhvile.
  Første gang FN gjorde, at verdenssamfundet agerede som samlet enhed - FN virkede.
 • Sovjetunionens opløsning

  Sovjetunionen opløses = afslutningen på den kolde krig
  → Årsagsforklaringer hertil;
  1. Amerikanere og konservative historikere: Reagans hardliner-politik
  2. Europæere og venstreorienterede historikere: den sovjetiske leder Mikhail Gorbatjovs reformprogram fra 1985
 • Borgerkrigen i Rwanda

  Ved flere lejligheder formåede FN ikke at handle så hurtigt som situationen krævede - i særdeles i forbindelse med borgerkrigen i Rwanda
 • 9/11

  Terrorangrebet den 11. september 2001, var en række koordinerede terrorangreb mod USA, der blev udført tirsdag den 11. september 2001.
  Førte til "War on terror".